Vitusapotek
Feber og hodepine

Migrene symptomer

Migrene er anfall med hodepine. Vi skiller mellom migrene med aura og migrene uten aura.

Migrene symptomer
Profile Picture
Publisert: 01.08.2018
farmasøyt
Jenny Tran har en master i farmasi fra Universitetet i Oslo og ble ferdig utdannet i 2019.
Sist oppdatert: 13.12.2023

Symptomer ved migrene med aura

Symptomene er forskjellige fra person til person. Enkelte kan oppleve:

 • Synsforstyrrelser
 • Nummenhet
 • Kraftløshet i en arm eller et bein
 • Talevansker: Noen opplever vansker med å forme ord eller tap av taleevne
 • Forvirring
 • Svimmelhet
 • Balansevansker 
 • Vansker med å utføre praktiske handlinger
 • Symptomene under aurafasen utvikler seg gradvis i løpet av 5-10 minutter og går over på under 1 time. 
 • Hodepinen kommer som regel etter aurafasen, men enkelte kan også få aurasymptomer uten etterfølgende hodepine. Hodepinen kan også komme under aurafasen.

Symptomer ved migrene uten aura

 • Skarp og kraftig hodepine.
 • Hodepinen er ensidig, sidevekslende og pulserende som gjerne forverres ved moderat fysisk aktivitet.
 • Lys- og lydskyhet.
 • Kvalme og brekninger under anfallene.
 • Følsomhet for lukter.
 • Et migreneanfall varer vanligvis mellom 4 og 72 timer.
 • Enkelte opplever smerte i eller omkring øynene

Kilder: Norsk legemiddelhåndbok, Norsk helseinformatikk, Norsk elektronisk legehåndbok

Les mer: