Vitusapotek
Feber og hodepine

Migrenemedisin

Migrenemedisin brukes til lindring av smerter og behandling ved migrene, og det finnes flere ulike typer av migrenemedisin. Både vanlige, smertestillende medisiner og triptaner er eksempler på medisiner som ofte brukes ved migrene.

Migrenemedisin
Profile Picture
Publisert: 04.02.2021
farmasøyt
Provisorfarmasøyt med bred erfaring og har jobbet mange år som farmasøyt i Vitusapotek.
Sist oppdatert: 12.10.2023

Hva er migrene?

Migrene er gjentagende anfall av hodepine som varer fra noen timer til dager. Smerten kan være moderat til sterk, og ofte bare på den ene siden av hodet. Mange beskriver migrene som en pulserende smerte som gjerne ledsages av kvalme og oppkast. Under anfallet er de fleste følsomme for lys og lyd, og smerten blir verre ved bevegelse eller anstrengelse. Cirka 1 av 4 med migrene opplever et forvarsel i form av synsforstyrrelser eller nummenhet i kroppen. Dette kalles aura. Les mer om migrene med aura her.

Migrene er relativt vanlig og forekommer oftere hos kvinner enn menn. Det er en viss grad av arvelighet for å rammes av migrene.

Årsaker til migrene

Mange med migrene opplever at visse situasjoner eller faktorer kan utløse et migreneanfall. Det kan være alt fra stress, søvnmangel, værforandringer, menstruasjon, visse legemidler, alkohol eller matvarer som ost og sjokolade. Dette kalles triggere og kan variere fra person til person. Hvordan slike triggere utløser migrene vet vi ikke fullt ut. Forskning tyder på at nervesignaler i de ytterste delene av hjernen starter et migreneanfall. Det fører igjen til at blodstrømmen i hjernen først minker (noen som kan gi aurasymptomer), og senere øker, og man tror at dette gir smerten ved migrene.

Når bør du kontakte lege for migrenemedisin?

  • Ved hyppig hodepine.
  • Ved migrenehodepine mer enn en gang per måned.
  • Når reseptfrie smertestillende medisiner ikke hjelper.
  • Når du må bruke smertestillende medisiner ofte.

Behandling med migrenemedisin

For å unngå migrene bør du i størst mulig grad unngå de triggere som utløser migrene hos deg. Hvis du er usikker på hva det er, er det lurt å notere hva du har gjort eller spist i forkant når du opplever et migreneanfall. En såkalt hodepinedagbok eller hodepinekalender, som også finnes som apper, kan hjelpe deg til å registrere dette. Etter hvert kan du kanskje se et mønster i hva eller hvilke situasjoner som utløser migrene hos deg.

Når først et anfall er i gang vil de fleste føle lindring av å slappe av i et mørkt, svalt rom i stille omgivelser. Kalde omslag på pannen vil også kunne hjelpe.

Migrenemedisin og smertestillende legemidler

Reseptfrie legemidler

Vanlige reseptfrie, smertestillende legemidler kan gi god lindring ved migrene. Paracetamol (som Paracet og Pinex) er generelt førstevalg ved smerter og kan tas av de fleste. Ibux, såkalte NSAID (f.eks. ibuprofen og naproxen) er også et alternativ, men det er noen som bør være forsiktige med disse legemidlene. Spør på apoteket hvilket legemiddel som passer for deg i din situasjon. Opptaket av medisiner i kroppen kan være dårligere under et migreneanfall, så det kan være lurt å prøve alternativer til tabletter, f.eks. brusetabletter, mikstur eller stikkpiller.


Det er viktig å unngå å bruke smertestillende medisiner for ofte. Det kan faktisk føre til at du får hodepine når du slutter å ta tablettene. Føler du behov for å ta smertestillende mer enn 2-3 ganger per uke, eller 8-10 ganger i måneden står du i fare for å få såkalt medikamentutløst hodepine. Er du en av disse, eller du sliter med hodepine og ikke får nok hjelp av reseptfrie, smertestillende legemidler, bør du ta kontakt med lege for eventuelt å få en annen behandling.

En migrenestift kan også ha god effekt ved migrene og hodepine. Migrenestiften påføres tinningen og virker kjølende og lindrende. 

Reseptpliktige legemidler

Vanlige smertestillende medisiner

Legen kan forskrive smertestillende medisiner i sterkere doser enn du får kjøpt uten resept. Det er viktig at du ikke bruker reseptpliktige og reseptfrie smertestillende medisiner samtidig uten at det er avtalt med legen. Det kan føre til høyere risiko for bivirkninger eller medikamentutløst hodepine.

Triptaner

Dersom du ikke får tilstrekkelig hjelp av vanlige smertestillende midler, kan legen forskrive medisiner som virker mer direkte på migreneanfallet. Disse kalles triptaner. De virker ved å stimulere visse signalstoffer i hjernens blodårer, og fører til at blodårene trekker seg sammen. Triptaner skal ikke tas før du kjenner smertene eller når du har aura, men vent til hodepinen først melder seg. Da bør de tas raskt for best mulig effekt. Triptaner finnes også som smeltetabletter, nesespray og injeksjon. Disse virker gjerne raskene enn tabletter og er fordelaktig med de som blir kvalme ved migrene. Bivirkninger av triptaner er som regel milde og kortvarige. Noen kan oppleve varmefølelse, svimmelhet eller prikking og stikking i kroppen. Som for vanlige smertestillende medisiner bør man ikke å bruke triptaner for ofte. Noter gjerne i hodepinedagbok/kalender når du tar medisiner mot migrene, så holder du oversikten.

Kvalmestillende

Triptaner kan også lindre kvalme, men dersom det ikke hjelper tilstrekkelig, kan legen forskrive spesielle kvalmestillende medisiner.

Forebyggende medisiner

Dersom man har migrene ofte, kan legen foreslå forebyggende tabletter. Disse tablettene brukes vanligvis for andre sykdommer, men noen av dem er vist å kunne gjøre slik at man får færre migreneanfall

Eksempler er visse typer legemidler mot høyt blodtrykk, legemidler mot epilepsi og legemidler ved depresjon.

Tablettene tas vanligvis hver dag, og behandlingen bør vare noen måneder før man kan bedømme om de har effekt eller ikke.

Nyere migrenemedisiner: Ved kronisk migrene, dvs. hodepine minimum 15 dager per måned og herav minst 8 dager med migrene, som ikke lindres av annen behandling, kan det forsøkes andre medisiner. Disse gis som injeksjon. Behandlingen er kostbar, men i visse tilfeller dekkes den på blå resept.

Bruk av migrenemedisin hos gravide og ammende

Som regel bør man være forsiktig ved all bruk av legemidler som ikke er strengt nødvendig hos gravide og ammende. Likevel er sporadisk bruk av paracetamol i anbefalte doser trygt hos gravide. Før bruk av andre medisiner mot migrene hos gravide og ammende bør man søke råd hos lege.

Behandling med migrenemedisin hos barn

Migrene hos barn behandles med mange av de samme medisinene som brukes hos voksne. Det er svært viktig at riktig diagnose blir stilt slik at barnet får best mulig behandling. Ta derfor kontakt med lege dersom du mistenker at barnet har migrene og har behov for migrenemedisin.


Kilder:

https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/migrene/#behandling

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/migrene/migrene-behandling/

Les mer: