Vitusapotek
Intim og underliv

Forstørret prostata

Prostata er en kjertel som er plassert under blæren hos menn. Denne kjertelen vil hos de fleste menn begynne å vokse med alderen. Veksten i seg selv er ufarlig, men hos enkelte kan det etter hvert gi vannlatingsproblemer. Tilstanden kalles godartet forstørret prostata (benign prostatahyperplasi).

Forstørret prostata
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 01.12.2022

Prostatakjertelen er lokalisert omkring den nederste delen av urinblæren (blærehalsen) og øverste del av urinrøret. Kjertelens viktigste funksjon er å produsere prostatavæske som sammen med spermier fra testiklene og andre sekreter danner sæd.

Årsak til forstørret prostata

Ingen vet riktig hva forstørret prostata skyldes, men hormonforandringer synes å spille en rolle. Det mannlige kjønnshormonet testosteron stimulerer vekst av prostata. En forstørret prostatakjertel vil klemme urinrøret sammen slik at urinen får problemer med å forlate blæren.

25 % av alle menn mellom 50 og 60 år har forstørret prostata med symptomer, mens 50 % av alle menn over 60 år har det.

Symptomer ved forstørret prostata

  • Hyppige vannlatinger
  • Svak urinstråle
  • Vanskeligheter med å få vannlatingen i gang, selv om trangen er der
  • Avbrutt vannlating
  • Smerter eller svie under vannlating
  • Følelse av at man ikke får tømt blæren
  • Etterdrypp/urinlekkasje

Når problemene oppstår er det viktig at du oppsøker lege for å utelukke kreft i prostata eller annen sykdom. Symptomene ved forstørret prostata kan gi de samme symptomene som ved prostatakreft, men ofte utvikler symptomene seg raskere ved prostatakreft.

Egenbehandling ved forstørret prostata

Det kan være lurt å redusere mengden drikke om kvelden. Har du tendens til resturin eller etterdrypp bør du forsøke å late vannet igjen noen minutter etter vanlig vannlating. Kommer det urin, bør du forsøke en gang til.

Dvergpalme er et naturmiddel med lange tradisjoner innen folkemedisin og brukes mot lette plager i forbindelse med forstørret prostata. Dvergpalme kan virke positivt inn på nattlig urinutskillelse og urineringshastigheten. Du bør oppsøke lege før du begynner å bruke naturmiddel som inneholder dvergpalme for å utelukke alvorlig sykdom.

Behandling

Hensikten med behandlingen er å fjerne plager og å forhindre komplikasjoner. Mange blir bedre uten behov for behandling med medisiner.

Alfablokkere er en type blodtrykkssenkende medisiner som virker avslappende på musklene i prostata slik at urinen renner lettere fra urinblæren til urinrøret. Effekten kommer etter få ukers behandling.

Testosteron-5-alfareduktasehemmer reduserer størrelsen på prostata, samt reduserer risikoen for full stopp i vannlatingen og behovet for operasjon. Det kan ta inntil 6 måneder før du merker noen effekt.

Operasjon kan være aktuelt ved svært store plager, ved kronisk overoppfylling av blæren eller dersom det oppstår total stans i vannlatingen.

Når bør du kontakte lege ved forstørret prostata?

  • Dersom du har vannlatingsproblemer bør du alltid kontakte lege for å utelukke alvorlig sykdom som prostatakreft
  • Dersom du får medisiner av legen din for vannlatingsproblemer og ikke opplever noen effekt innen forventet tid


Kilder: Helsenytt, Lommelegen.no, NettDoktor.no, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Pasienthåndboka

Les mer: