Vitusapotek
Intim og underliv

Urinveisinfeksjon

Om du opplever svie når du tisser, kan det være du har urinveisinfeksjon. For å redusere risikoen for urinveisinfeksjon finnes det noen tiltak du kan gjøre selv. Urinveisinfeksjon rammer kvinner oftere enn menn. 

Urinveisinfeksjon
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 02.11.2023

Hva er urinveisinfeksjon?

Urinveiene består av nyrene, urinlederne, urinblæren og urinrøret. Urinveisinfeksjon er en samlebetegnelse for infeksjoner i urinveiene, og involverer både infeksjon i slimhinnene i urinrøret (uretritt), blærekatarr (cystitt) og nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt).

Blærekatarr er en infeksjon som oppstår når tarmbakterier, vanligvis bakterien E. coli kommer inn i blæren via urinrøret. Hvis en infeksjon i de nedre urinveiene ikke oppdages og behandles tidlig kan den spre seg videre oppover til de øvre delene av urinveiene til nyrene og nyrebekkenet og gi nyrebekkenbetennelse. I sjeldne tilfeller kan urinveisinfeksjon skyldes  spredning av bakterier via blodet fra andre vev.

Symptomer på urinveisinfeksjon

 • Hyppige og smertefulle vannlatinger.
 • Svie og varmefølelse i underlivet under og etter vannlating.
 • Små mengder urin ved vannlating.
 • Vannlatingstrang selv om blæren er tom.
 • Urinen kan lukte, være uklar og/eller lett rødfarget (blod).
 • Smerter, som oftest i nedre del av rygg.

Så lenge infeksjonen er lokalisert i urinrøret eller urinblæren føler man seg som regel ellers i god form. Har infeksjonen spredd seg til de øvre delene av urinveiene får man ofte en redusert allmenntilstand med feber, frostanfall og smerter over nyrene og i bekkenet (en eller begge sider av mageregionen og/eller ryggen). Urinveisinfeksjon hos små barn gir ofte feber og dårlig allmenntilstand som de eneste symptomene.

Hvem er mest utsatt for urinveisinfeksjon?

 • Kvinner rammes oftere av urinveisinfeksjoner enn menn. Dette skyldes at de har et kortere urinrør og at urinrøret er nærmere endetarmsåpningen.
 • Menn som rammes ofte av urinveisinfeksjon bør undersøkes for å finne ut av om det er en bakenforliggende årsak som for eksempel prostatarelaterte problemer eller nyrestein. Les mer om urinveisinfeksjon hos menn her.
 • I overgangsalderen får kvinner tynnere og tørrere slimhinner på grunn av nedsatt østrogennivå i kroppen, og er derfor mer utsatt for infeksjoner.
 • Gravide får oftere urinveisinfeksjoner enn kvinner ellers. Dette skyldes anatomiske og hormonelle forandringer.
 • Sjelden vannlating gjør at bakteriene oppbevarer seg lengre i blæren, og det gir økt risiko for blærekatarr.
 • Ubehandlet diabetes medfører økt mengde sukker i urinen, noe som gir bedre vekstmuligheter for bakterier i urinen
 • Urinkateter gir økt risiko for at bakterier kan komme opp i urinblæren.

Hvordan unngå urinveisinfeksjon 

 • Drikk rikelig.
 • Gå regelmessig på toalettet. Ikke hold deg unødvendig hvis du må på toalettet.
 • Kvinner bør tisse innen 15 minutter etter samleie.
 • Bruk av pessar og sæddrependemidler bør unngås.
 • Ha en god underlivshygiene. Tørk forfra og bakover når du er på toalettet.
 • Unngå å fryse på beina.
 • Vær forsiktig så du ikke fryser nedentil. Ikke sitt på kalde underlag og bytt til tørt tøy etter bading.
 • Tranebær har ikke vist seg å ha noen effekt mot urinveisinfeksjon i store studier, men er et gammelt kjerringråd for kvinner som opplever hyppige urinveisinfeksjoner.
 • Kvinner i overgangsalderen som plages med tørr skjede, kan prøve østrogenpreparater som brukes lokalt i skjeden. Slike østrogenpreparater bidrar til å gjøre slimhinnene tykkere, smidigere og fuktigere. Dette kan forebygge mot urinveisinfeksjoner.

Har jeg urinveisinfeksjon?

Diagnosen stilles ut fra de typiske symptomene, og en urinprøve vil bekrefte om det er bakterier i urinen eller ikke. Urinprøven du tar med til legen bør helst være fra morgenurinen.

Du kan også enkelt teste deg for urinveisinfeksjon på egenhånd ved hjelp av en selvtest. Testen fungerer slik at du ved hjelp av en urinprøve der du dypper testpinnen i morgenurinen. Etter ca. 60 sekunder kan du lese av resultatet på testpinnen. Selvtesten påviser protein, nitritt og/eller leukocytter i urinen.

Du kan lese mer om testen og kjøpe den her.

Behandling av urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon behandles som regel med antibiotika, og vanlig behandlingstid er 3-7 døgn avhengig av alder, kjønn og alvorlighetsgrad. Hvis du ikke merker bedring i løpet av 4-5 døgn, bør du kontakte lege. Det kan være at du må bytte til en annen type antibiotika. Menn skal alltid kontrollere urinen hos legen etter endt antibiotikakur. 

Gravide behandles alltid med antibiotika ved urinveisinfeksjon for å unngå komplikasjoner, selv om man ikke har de karakteristiske symptomene. Gravide skal til kontroll hos lege etter endt antibiotikakur. 

Cysticina er et reseptfritt, tradisjonelt plantebasert legemiddel til lindring av symptomer på milde og tilbakevendende nedre urinveisinfeksjoner. Skal kun brukes av voksne over 18 år. 

Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Les mer om Cysticina og urinveisinfeksjon her.

Når bør du kontakte lege ved urinveisinfeksjon?

 • Ved symptomer på urinveisinfeksjon. Har du fått konstatert urinveisinfeksjon hos legen tidligere og kjenner igjen symptomene selv, er det ikke alltid nødvendig med ny konsultasjon hos lege for å få skrevet ut antibiotika
 • Dersom du har blod i urinen
 • Dersom du har feber og smerter i ryggen i tillegg. Dette kan tyde på nyrebekkenbetennelse
 • Dersom du ikke er bra etter endt antibiotikakur eller ikke merker noen bedring etter et par dager etter at du startet antibiotikakuren
 • Dersom du er gravid og tror du kan ha urinveisinfeksjon
 • Dersom du har barn som du tror kan ha urinveisinfeksjon


Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norsk helseinformatikk for helsepersonell, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Store medisinske leksikon, helsebiblioteket.no.

Les mer: