Intim og underliv

Viagra uten resept

Viagra Reseptfri kan kjøpes hos Vitusapotek, både i våre 270 apotek og på nett via Klikk & Hent. Viagra Reseptfri kan kjøpes uten resept ved å svare på noen standardiserte spørsmål. Ordningen gjelder for menn over 18 år med impotens. En farmasøyt vil gi veiledning basert på dine svar. Veiledningen fra en farmasøyt vil avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som ikke kan kombineres med Viagra. Hensikten med dette er å hindre feilbruk og redusere faren for bivirkninger.

Viagra uten resept

Hva er impotens (erektil dysfunksjon)?

En ereksjon oppstår når fysisk eller psykisk stimuli sender signaler fra hjernen til penis, som får veggene i blodårene i penis til å slappe av og utvide seg. Blodstrømmen til penis vil da øke, og penis vil fylles med blod og bli erigert. Hvis signalene fra hjernen ikke når frem til penis, vil man kunne få erektil dysfunksjon (impotens), penis vil ikke bli erigert. Dette kan behandles med virkestoffet sildenafil, som finnes i Viagra.

Hvordan virker Viagra?

Sildenafil, som er virkestoffet i Viagra, fører til at blodårene i penis utvider seg. Penis fylles dermed med blod ved seksuell stimuli, og man vil oppnå en ereksjon. Sildenafil forhindrer også at blodet forsvinner ut fra penis, og man får dermed opprettholdt ereksjonen. Effekten er midlertidig og ikke en kur mot erektil dysfunksjon.

Bivirkninger av Viagra

Vanlige bivirkninger av Viagra er

 • Hodepine
 • Fordøyelsesproblemer
 • Nesetetthet
 • Svimmelhet
 • Ansiktsrødme
 • Synsforstyrrelser

Alvorlige bivirkninger som brystsmerter, kramper, slag og nedsatt syn/synstap kan forekomme. Derfor må du svare på noen spørsmål før du kan kjøpe Viagra Reseptfri. Spør lege eller apotek dersom du er usikker, og les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Hvordan kan man kjøpe Viagra Reseptfri på apoteket?

For å få kjøpt Viagra Reseptfri på apoteket må du:

 • Være mann
 • Være over 18 år
 • Svare på 7 spørsmål under veiledning fra en farmasøyt. Dette er for å avdekke om du har noen sykdommer eller bruker medisiner som ikke kan kombineres med Viagra Reseptfri.
 • Ingen undersøkelser vil bli gjort utover de spørsmålene du må svare på.

Hvordan kan man kjøpe Viagra Reseptfri på vitusapotek.no?

Viagra Reseptfri kan bestilles via Klikk & Hent til ønsket Vitusapotek. Av regulatoriske årsaker kan vi for tiden dessverre ikke sende det i posten. Du må svare på syv spørsmål når du legger inn din Klikk & Hent-bestilling. Du kan også stille andre spørsmål til farmasøyten som går gjennom din bestilling. Når du kommer til apoteket vil du også ha anledning til å stille spørsmål til farmasøyten. 

Hvilke spørsmål må jeg svare på for å få kjøpt Viagra Reseptfri?

Du må svare nei på alle 7 spørsmål før du kan kjøpe Viagra Reseptfri. Dersom du svarer ja på ett eller flere av spørsmålene kan du ikke kjøpe Viagra reseptfritt. Ta da kontakt med din lege, så du kan avklare bruken og eventuelt få en resept på Viagra hvis dette er egnet behandling for deg.

 1. Tar du hjertemedisiner som kalles nitrater? Det finnes hurtigvirkende nitrater mot brystsmerter (som f.eks. nitroglyserin spray eller smeltetablett) og langtidsvirkende nitrater som tablett, kapsel eller plaster som brukes regelmessig forebyggende.
 2. Bruker du rusmidler av typen amylnitritt, også kjent som “poppers”?
 3. Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?
 4. Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot hiv-infeksjon?
 5. Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste 6 månedene?
 6. Har du noe av følgende: Lavt blodtrykk? Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet? Angina (hjertekrampe)? Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?
 7. Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Hvem kan kjøpe Viagra uten resept?

Menn over 18 år med impotens kan kjøpe Viagra Reseptfri etter en obligatorisk veiledning med farmasøyt.

Hvorfor kan man kjøpe Viagra reseptfritt i Norge?

Statens Legemiddelverk har godkjent at Viagra kan selges reseptfritt i Norge. De oppgir flere grunner til at Viagra Reseptfri skal kunne tilbys etter veiledning av farmasøyt. Ved å tilby Viagra Reseptfri kan man unngå at menn utsetter seg for helserisiko ved kjøp av Viagra over nettsider hvor man ikke vet hva produktet egentlig inneholder. Ordningen styrker også befolkningens mulighet til å ivareta egen helse, og Legemiddelverket oppgir at Viagra Reseptfri egner seg til egenbehandling.

Ved å kjøpe Viagra Reseptfri gjennom Vitusapotek er du sikret god kvalitet i henhold til norske retningslinjer.

Hos Vitusapotek kan du kjøpe Viagra Reseptfri med full diskresjon

 • Kjøp i ett av våre 270 Vitusapotek
 • Bestill Klikk & Hent på vitusapotek.no og hent i et apotek, sjekklisten gjennomgås da på nett.

Vi tar din diskresjon på alvor, og alle som jobber på apoteket har taushetsplikt. Samtalen med farmasøyt vil foregå i et eget avlukke, eller der man henter ut resepter. Trekk gjerne en kølapp når du kommer til apoteket, da vil du få hjelp av en farmasøyt i resepturen. Du vil ikke få spørsmål om ditt sexliv eller impotens, men kun de 7 standardiserte spørsmålene. Hvis du har andre spørsmål til farmasøyten må du gjerne stille disse. Du kan også velge å bestille gjennom vitusapotek.no og hente det i et valgfritt apotek etter 1 time. Sjekklisten gjennomgås da på nett, og farmasøyten i apoteket vil besvare eventuelle spørsmål når du henter bestillingen din. 

Når bør du kontakte legen

Kontakt legen hvis du er usikker på om du bør bruke Viagra Reseptfri. Impotens kan komme av mange ulike årsaker, og Viagra Reseptfri vil ikke behandle årsaken til impotens.

Alle anbefales å ta en helsesjekk hos legen innen 6 måneder etter kjøp av Viagra Reseptfri. Dette er for å undersøke om det kan være underliggende sykdommer som gir impotens, som diabetes eller hjerte- og karsykdommer.

Det oppfordres også til å informere fastlegen om bruken, da det ikke vil bli registrert i din kjernejournal at du har kjøpt Viagra Reseptfri. Man kan også fortsatt få kjøpt Viagra på resept fra lege, dette registreres automatisk i din kjernejournal. Dersom du svarer ja på noen av spørsmålene i sjekklisten må du kontakte lege for å kunne kjøpe Viagra.

Kilder: Statens Legemiddelverk, Norsk Helseinformatikk

Sist oppdatert: Desember 2019

Les mer: