Vitusapotek
Mage og tarm

Plages du av halsbrann og sure oppstøt?

Refluksplager, kjent som halsbrann og sure oppstøt, er velkjente plager for mange. Disse plagene oppstår ved at magesyre kommer opp i spiserøret, og slimhinnen i spiserøret irriteres. Dette kan oppleves som ubehagelig.

Pakke med Novaluzid tyggetabletter
Profile Picture
Publisert: 09.11.2023
Sist oppdatert: 13.12.2023

Hva er halsbrann?

Syreplager kalles gjerne refluks, som vil si både halsbrann og sure oppstøt. Syreplager oppstår når magesyre fra magesekken kommer opp i spiserøret. Dette gjør slimhinnen i spiserøret irritert og fører til smerter og ubehag. Minst 10% av den voksne befolkningen har i perioder så plagsomme symptomer at de har behov for behandling. Kun hver fjerde av disse oppsøker lege.

Hva er årsaker til halsbrann?

Det er flere årsaker til at man kan få halsbrann og sure oppstøt. Overvekt, stress, røyking og kosthold er en påvirkningsfaktor. Blant kosthold er det spesielt fet mat, høyt alkohol- og koffeininntak som øker risikoen for halsbrann. Er man overvektig eller forstoppet kan man også oppleve syreplager da en fylt buk vil skape et press på magesekken nedenifra og dermed presse magesyren oppover. Av samme grunn kan gravide gjerne oppleve å få halsbrann i svangerskapet. Fosteret presser magesekken oppover og kan dermed også presse magesyre opp i spiserøret. En annen årsak til syreplager er en slapp lukkemuskulatur mellom spiserøret og magesekk. Dette vil man kunne avdekke med en gastroskopiundersøkelse.

Novaluzid nøytraliserer halsbrann og sure oppstøt

Novaluzid er syrenøytaliserende tyggetabletter mot halsbrann og sure oppstøt som fås kjøpt reseptfritt på apoteket. Novaluzid lindrer halsbrann og sure oppstøt ved lette, periodevise plager. Novaluzid binder saltsyre i magen og minsker dermed surhetsgraden i magen. Syrebindende effekt inntrer etter noen minutter. Novaluzid kan brukes ved syreoverskudd, halsbrann, magesår og ved magekatarr. Kan brukes av gravide og ammende i anbefalte doser.

Novaluzid er et reseptfritt legemiddel som behandler halsbrann og sure oppstøt. Virkestoff: aluminiumhydroksid, magnesiumhydroksid og magnesiumkarbonat. Forsiktighet utvises hos de med nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke til barn. Ved store og/eller langvarige plager bør lege kontaktes. Les nøyaktig på pakning og i pakningsvedlegg før bruk.

 

Kilder: Leverandør

Les mer: