Øye og øre

Riktig bruk av kontaktlinser

Riktig bruk av kontaktlinser er viktig for å ivareta sunn øyehelse. Feil bruk av kontaktlinser kan gi opphav til sykdom og skade på øyet. Dersom du ikke har brukt kontaktlinser før, bør du først oppsøke optiker for kontroll av synet og for å lære riktig teknikk for bruk av kontaktlinser.

Riktig bruk av kontaktlinser

Dagslinser, månedslinser og døgnlinser

Det finnes flere typer kontaktlinser på markedet. Vitusapotek har dagslinser, månedslinser og døgnlinser. Disse brukes ulikt og det er viktig å følge bruksanvisning nøye. Bruk ikke linsene i lengre tid enn de er beregnet for.

Dagslinser brukes 1 dag og kastes om kvelden etter bruk. Etter som de blir skiftet ut hver dag, krever dagslinser ingen linsevæske eller rengjøring.

Månedslinser brukes på dagtid i opp til 30 dager. De tas ut på kvelden, rengjøres og legges i linsevæske over natten. Rengjøring av linsene er viktig for å unngå avleiringer på linsene som kan gi betennelse i øyet.

Døgnlinser er en månedslinse som kan brukes døgnet rundt i opp til 30 døgn etter optikers anbefaling. De bør tas ut og rengjøres i linsevæske med jevne mellomrom eller ved behov.

Linser med ulikt navn

Optikere selger ofte linser under et eget navn som er ulikt hva produsentene kaller linsen. I vår nettbutikk selges linsene under produsentnavnet, og du kan se hva de forskjellige optikerkjedene kaller de samme linsene her.

Vær nøye med hygienen

Vask av hender er viktig før håndtering av kontaktlinser. Hender er kilde til bakterier og virus som kan overføres til øyet når man skal sette inn eller ta ut kontaktlinsene. Nøye rengjøring av linseetui og måneds- og døgnlinser er viktig for å begrense bakterievekst og hindre infeksjon på øyet.

 • Vask hendene grundig med såpe før du håndterer linsene.
 • Bruk rent lofritt håndkle eller tørkerull til tørk av hendene etter vask.
 • Månedslinser skal rengjøres hver kveld og legges i linsevæske over natten.
 • Bruk ny frisk linsevæske for hver gang.
 • Døgnlinser bør også rengjøres i linsevæske med jevne mellomrom og ellers ved behov.
 • Rengjør linseetuiet daglig. Linseetuiet er grobunn for bakterier.
 • Bytt ut linseetuiet regelmessig og helst 1 gang i måneden.

Øyedråper og kontaktlinser

Anbefalingene for bruk av øyedråper ved samtidig bruk av kontaktlinser varierer mellom de forskjellige typene øyedråper. Innholdsstoffene i øyedråpene avgjør om de kan brukes samtidig med kontaktlinser eller ikke. Les pakningsvedlegget eller hør med apoteket om bruk av øyedråper ved kontaktlinsebruk.  

Kontaktlinsebrukere bør unngå øyedråper med konserveringsmiddel. Øyedråper med konserveringsmiddelet benzalkoniumklorid kan føre til misfarging av linsen og irritasjon på øyet, og skal ikke brukes samtidig med kontaktlinser. Bruk med fordel øyedråper i engangsbeholdere uten konserveringsmiddel.

Kontaktlinser tiltrekker seg vann. Bruker du øyedråper tilsatt legemiddel, kan samtidig bruk av øyedråper og kontaktlinser forlenge øyets kontakttid med legemiddelet. Hør med apoteket eller din lege dersom du bruker kontaktlinser og er avhengig av øyedråper tilsatt legemiddel. Dersom du har fått øyedråper forskrevet av lege med dosering morgen og kveld, kan du dryppe øyedråpene 1/2 time før kontaktlinsene settes inn på øyet, og om kvelden etter at linsene er tatt ut. 

Sminke og kontaktlinser

Vitusapotek fører en makeup-serie som er testet og utviklet med tanke på kontaktlinsebruk. Hør med ditt lokale Vitusapotek for råd om bruk av makeup ved kontaktlinsebruk. Her er noen tips:

 • Sett inn linsene før du legger makeup.
 • Vær forsiktig når du påfører øyeskygge og eyeliner, så du ikke kommer borti og skader linsene.
 • Ta ut linsene før du fjerner øyesminken.

Svømming og kontaktlinser

Dersom du får vann inn på øyet kan kontaktlinsene bli skylt ut. Bruk svømmebriller hvis du opplever dette som et problem. Måneds- og døgnlinser kan med fordel rengjøres etter svømming.

Tørre øyne

Bruk av kontaktlinser kan være årsak til tørre øyne. Er du kontaktlinsebruker og er ofte plaget med tørre øyne bør du oppsøke optiker eller øyelege. La øynene få hvile fra kontaktlinsene fra tid til annen og bruk avlastningsbriller. Kunstig tårevæske kan hjelpe ved tørre øyne.

Når bør du oppsøke optikeren?

 • For å finne ut hvilken styrke og type linse du skal ha, må du først ta kontakt med optiker.
 • Dersom du opplever ubehag ved bruk av kontaktlinser
 • Dersom du får problemer knyttet til synet.
 • Dersom du opplever eller mistenker sykdom på øyet
 • Alle linsebrukere bør gjennomføre regelmessige synsundersøkelser hos optiker eller øyelege, og minst 1 gang årlig.

 

Kilder: Norsk helseinformatikk for helsepersonell