Vitusapotek
Sår og skader

Hva skjuler seg i medisinskapet?

De fleste styrer unna mat som er gått ut på dato, særlig hvis den ser dårlig ut. Utløpsdato er akkurat like viktig når det gjelder medisiner. Ingen kan garantere for effekten av gamle medisiner, og noen legemidler kan faktisk bli skadelige etter utløpsdatoen.

Hva skjuler seg i medisinskapet?
Profile Picture
Publisert: 16.12.2015
Sist oppdatert: 25.11.2022

Unngå forvirring

Et velutstyrt, men ryddig medisinskap er til stor nytte, både til egenbehandling av akutt sykdom, men også til oppbevaring av faste, reseptbelagte medisiner. Er det medisiner man ikke skal bruke lenger, bør man rydde i medisinskapet, og levere disse til apoteket. Da reduserer man faren for forvirring rundt hva som skal brukes og hva som ikke skal det.

Tap av effekt

Alle medisiner har begrenset holdbarhet og er merket med utløpsdato. Dette skyldes at virkestoffene i medisiner brytes ned over tid. Produsenten av medisinen garanterer at den er av godkjent kvalitet frem til denne utløpsdatoen så lenge legemiddelet har blitt oppbevart riktig. Etter utløpsdatoen har man ikke lenger noen garanti for at legemiddelet virker som det skal, og man bør levere dem til apoteket slik at de blir destruert på riktig måte. Visste du for eksempel at gamle nesesprayer og øyedråper kan være fulle av bakterier?

Oppbevaring er viktig

Medisiner er merket med hvordan de skal oppbevares, siden det er avgjørende for holdbarheten til medisinen. Generelt er det viktig å unngå at medisiner oppbevares på steder med høy temperatur eller svært lav temperatur, mye fuktighet og mye lys. Verken badet, bilen eller håndvesken er ideelle steder for oppbevaring av legemidler over lang tid, og skal du på stranden bør du passe på at vesken med medisiner står i skyggen. Mange legemidler er også følsomme for kulde, og bør ikke ligge i bagasjerommet om vinteren. Det er kun legemidler som er merket med at de skal oppbevares kjølig som skal stå i kjøleskapet. Andre legemidler kan ta skade av å ligge i kjøpeskap. Tabletter og kapsler påvirkes ikke av oppbevaringen i like stor grad som andre legemiddelformer, men bør likevel ikke oppbevares over normal romtemperatur. Har du et medisinskap, kan det ideelle stedet å plassere dette være på soverommet. Pass bare på at rommet du oppbevarer medisinene i heller ikke er for kaldt. Dersom du har barn i huset så husk å oppbevare medisinene utenfor barnets rekkevidde!

Farlige stoffer i gammel medisin

I noen tilfeller kan det skje kjemiske reaksjoner når virkestoff brytes ned som bidrar til å utvikle farlige stoffer. Disse kan være skadelige og i verste fall være giftige, eller føre til flere eller nye bivirkninger av medisinen. Bivirkninger er uønskede virkninger av et legemiddel som kan oppstå ved siden av den effekten man var ute etter. Bivirkninger kan være alvorlige, og i verste fall føre til skade eller død. Opplever du nye bivirkninger eller plagsomme bivirkninger bør du alltid ta kontakt med lege eller farmasøyt.

Flytende preparater

Flytende medisiner, som miksturer, kremer, salver og øyedråper, er ofte mer utsatt for kjemiske reaksjoner enn tørre medisiner, som tabletter og kapsler. Det betyr at det er svært viktig at disse oppbevares på riktig måte og at de ikke brukes etter utløpsdatoen. En åpnet pakning kan også ha vesentlig kortere holdbarhet enn en uåpnet pakning, og det er viktig å følge det pakningen er merket med i forhold til holdbarhet på flytende preparater etter åpning. Medisiner som er flytende er ekstra sensitive for kulde, og tåler som regel ikke frost. Dette gjelder for eksempel mikstur, kremer og salver. Vær også oppmerksom på at stikkpiller kan smelte dersom de oppbevares over vanlig romtemperatur. Det er også viktig å merke seg at legemidler som er merket med «oppbevares i romtemperatur» ikke skal oppbevares i kjøleskap.

Bakterievekst og andre mikroorganismer

Noen legemidler er merket med at de kun skal brukes en kort tid etter åpning. Dette skyldes at legemidlet kan forurenses med bakterier under bruk, slik at man risikerer at bakteriene vokser i legemidlet. Dette gjelder mange typer øyedråper, injeksjonspreparater, noen salver og enkelte inhalasjonspreparater. Flytende legemidler uten konserveringsmidler er ekstra utsatte for bakterievekst, og vil derfor ha kort holdbarhetstid etter åpning.

Medisiner er spesialavfall

Gamle eller ubrukte legemidler regnes som spesialavfall og skal ikke kastes sammen med restavfallet, men alltid leveres til forsvarlig destruksjon. Det er påvist at en del legemidler har negativ effekt på blant annet økosystemet i vann, og det er derfor viktig at legemiddelrester holdes borte fra naturen. Alle apotek tar imot gamle legemidler for destruksjon. Finn ditt nærmeste Vitusapotek her.

Hjelp oss å ta vare på miljøet!

Levér dine gamle medisiner til oss og vi destruerer dem på forsvarlig måte, så de ikke kommer ut i naturen. Be om gratis returpose når du er innom Vitusapotek. Du kan selvfølgelig levere inn gamle medisiner akkurat når det passer for deg - hele året. Men som takk for at du tar vare på miljøet, og for å oppfordre deg til å levere inn medisinene, har Vitusapotek to ganger i året kampanjeperioder hvor vi gir VI+ bonuskunder 1000 poeng i miljøbonus ved levering av gamle medisiner (gjelder kun én gang per kunde i hver periode). 

Meld deg inn i kundeklubben VI+ bonus, så får du påminnelse om kampanjeperiodene og kan samle ekstra bonuspoeng.

 

Kilder: Statens legemiddelverk, Tidsskrift for Den norske legeforening

Les mer: