Vitusapotek
Sår og skader

Medisinskapet

Et velutstyrt medisinskap sikrer rask tilgang til nødvendig utstyr og medisiner i tilfelle sykdom eller ulykke. Husk å sjekke holdbarheten på medisinene jevnlig, og lever gamle eller ubrukte medisiner til oss i apoteket. Sjekk her hva du bør ha i medisinskapet.

Medisinskapet
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 21.03.2023

Hva bør medisinskapet inneholde?

Oppbevar gjerne denne huskelisten i medisinskapet og sjekk jevnlig hva som mangler og holdbarhetsdatoen på medisinene dine. Gamle eller ubrukte medisiner kan leveres på apoteket.

Hvis det er barn i huset bør du i tillegg ha:

  • Medisinsk kull (brukes ved enkelte forgiftningsuhell)
  • Ekstra plaster
  • Plakaten ”hvis ulykken er ute”, lastes ned gratis her.

Dette trenger du ved forkjølelse og influensa

Her er Vitusapoteks liste over det du bør ha i hus når virusene melder sin ankomst:

Hvor bør medisinskapet stå?

Medisinskapet bør plasseres slik at innholdet ikke blir påvirket av fuktighet, sollys eller høye temperaturer. Badet eller på kjøkkenet er derfor ikke egnede steder. Foreldrenes soverom kan være en egnet plassering, om det ikke er for kaldt. Plasser medisinskapet utenfor barns rekkevidde. Medisinskapet bør være låsbart.

Sjekk medisinskapet jevnlig for gamle medisiner

Også medisiner går ut på dato, og noen medisiner kan være skadelig å bruke etter utløpsdato. Sjekk derfor medisinskapet både hjemme og på hytta eller andre steder, med jevne mellomrom, slik at gamle medisiner blir kastet og erstattet med nye.

Husk at medisiner er spesialavfall, og ikke skal kastes i vanlig restavfall. Lever alltid brukte og/eller gamle medisiner til forsvarlig destruksjon på apoteket. Vi tar i mot alle medisiner som skal kastes. 

Les mer om retur av medisinsk avfall til apoteket her.

Hjelp oss å ta vare på miljøet!

Levér dine gamle medisiner til oss og vi destruerer dem på forsvarlig måte, så de ikke kommer ut i naturen. Be om gratis returpose når du er innom Vitusapotek. Du kan selvfølgelig levere inn gamle medisiner akkurat når det passer for deg - hele året. Men som takk for at du tar vare på miljøet, og for å oppfordre deg til å levere inn medisinene, har Vitusapotek to ganger i året kampanjeperioder hvor vi gir vi VI+ bonuskunder 1000 poeng i miljøbonus ved levering av gamle medisiner (gjelder kun én gang per kunde i hver periode). Meld deg inn i kundeklubben VI+ bonus, så får du påminnelse om kampanjeperiodene og kan samle ekstra bonuspoeng.

Spør på apoteket

Din livssituasjon, kortvarige eller kroniske plager og spesielle behov kan ha betydning for hva medisinskapet ditt bør inneholde, i tillegg til eventuelle reseptpliktige medisiner. Spør gjerne oss på apoteket om råd!

              

Les mer: