Vitusapotek

Diflucan

Behandling av soppinfeksjon i underlivet

Diflucan er et reseptfritt legemiddel til behandling av soppinfeksjon i skjeden for kvinner mellom 18 og 50 år. En kapsel er hele behandlingen. Kapselen skal svelges med et glass vann. Diflucan kan tas når som helst på døgnet, med eller uten mat.

Er Diflucan egnet for deg?
Diflucan kan være riktig behandling for deg dersom følgende utsagn passer:
• Jeg har tidligere vært hos lege og fått påvist soppinfeksjon i skjeden, og kjenner igjen symptomene på soppinfeksjon
• Jeg er mellom 18 og 50 år. Jeg er ikke gravid.
• Jeg har lest pakningsvedlegget og sett at jeg ikke bruker noen av de legemidlene som ikke bør tas samtidig med Diflucan.

Husk at du alltid bør lese informasjonen på pakningen og i pakningsvedlegget nøye før bruk. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Diflucan dersom du bruker andre legemidler.
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger ved bruk av Diflucan, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Diflucan Kaps 150 mg

Diflucan Kaps 150 mg, 1 stykk

nett  (99+) apotek
Legg til som favoritt