Vitusapotek

Duraphat banner NO 1290x300-Final K3 2022.jpg

Duraphat 5 mg/gram tannpasta er et reseptfritt legemiddel med fluorid, som tilhører en gruppe medikamenter som kalles kariesforebyggende midler. Duraphat tannpasta inneholder 3-5 ganger mer fluorid enn vanlig tannkrem.
Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av voksne og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene. Dette gjelder deg hvis du har minst en av disse tilstandene:

• hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)
• synlige tannrøtter
• vansker med tannhygiene (f. eks tannregulering, sykdom)
• tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, høy alder)

Denne listen er ikke altomfattende, rådfør deg med din tannlege, tannpleier, lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker på om du har økt risiko for karies.
Les pakningsvedlegget nøye før bruk.