Amoxicillin Sandoz Disperg tab 1000 mg

14 stykk  Dispergerbar tablett , Blisterpakning
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Amoxicillin Sandoz Disperg tab 1000 mg
Varenummer: 018896
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Amoxicillin Sandoz Disperg tab 1000 mg
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider