Vitusapotek

V. Varia

Renvela Tab 800 mg
Legg til som favoritt
Omnipaque Inj væske 350 mg I/ml
Legg til som favoritt
Lokelma Pulv til mikst 5 g
Legg til som favoritt
Flumazenil Hameln Inj væske/kons til inf væske 0,1 mg/ml
Legg til som favoritt
Velphoro  Tyggetab 500 mg
Legg til som favoritt
Visipaque Inj væske 320 mg I/ml
Legg til som favoritt
Visipaque Inj væske 320 mg I/ml
Legg til som favoritt
Visipaque Inj væske 320 mg I/ml
Legg til som favoritt
Omnipaque Inj væske 300 mg I/ml
Legg til som favoritt
Omnipaque Inj væske 300 mg I/ml
Legg til som favoritt
Veltassa Pulv til mikst 8,4 g
Legg til som favoritt
Clariscan Inj væske 0,5 mmol/ml
Legg til som favoritt
Lokelma Pulv til mikst 10 g
Legg til som favoritt
Acarizax Smeltetab 12 SQ-HDM/12 SQ-HDM
Legg til som favoritt
Clariscan Inj væske 0,5 mmol/ml
Legg til som favoritt
Alutard SQ Timotei Inj væske, susp 100000 SQ-E/ml
Legg til som favoritt
Alutard SQ Timotei Inj væske, susp
Legg til som favoritt
Alutard SQ Bjørk Inj væske, susp 100000 SQ-E/ml
Legg til som favoritt
Alutard SQ Bjørk Inj væske, susp
Legg til som favoritt
ProHance Inj væske 279,3 mg/ml
Legg til som favoritt
ProHance Inj væske 279,3 mg/ml
Legg til som favoritt
ProHance Inj væske 279,3 mg/ml
Legg til som favoritt
Iomeron Inj væske 350 mg I/ml
Legg til som favoritt
Alutard SQ Bigift Inj væske, susp 100000 SQ-E/ml
Legg til som favoritt
V. Varia
V. Varia