Vitusapotek

V. Varia

V. Varia
Velphoro  Tyggetab 500 mg
Legg til som favoritt
Visipaque Inj væske 320 mg I/ml
Legg til som favoritt
Visipaque Inj væske 320 mg I/ml
Legg til som favoritt
Visipaque Inj væske 320 mg I/ml
Legg til som favoritt
Omnipaque Inj væske 350 mg I/ml
Legg til som favoritt
Omnipaque Inj væske 350 mg I/ml
Legg til som favoritt
Omnipaque Inj væske 350 mg I/ml
Legg til som favoritt
Omnipaque Inj væske 300 mg I/ml
Legg til som favoritt
Veltassa Pulv til mikst 8,4 g
Legg til som favoritt
Clariscan Inj væske 0,5 mmol/ml
Legg til som favoritt
Lokelma Pulv til mikst 10 g
Legg til som favoritt
Clariscan Inj væske 0,5 mmol/ml
Legg til som favoritt
Acarizax Smeltetab 12 SQ-HDM/12 SQ-HDM
Legg til som favoritt
Deferasirox accord tab  90mg
Legg til som favoritt
Clariscan Inj væske 0,5 mmol/ml
Legg til som favoritt
Alutard SQ Timotei Inj væske, susp 100000 SQ-E/ml
Legg til som favoritt
Alutard SQ Timotei Inj væske, susp
Legg til som favoritt
Alutard SQ Bjørk Inj væske, susp 100000 SQ-E/ml
Legg til som favoritt
Alutard SQ Bjørk Inj væske, susp
Legg til som favoritt
Alutard SQ Bigift Inj væske, susp 100000 SQ-E/ml
Legg til som favoritt
Lokelma Pulv til mikst 5 g
Legg til som favoritt
Clariscan Inj væske 0,5 mmol/ml
Legg til som favoritt
Renvela pulv til mikst 0,8g
Legg til som favoritt
Alutard SQ Vepsegift Inj væske, susp 100000 SQ-E/ml
Legg til som favoritt