Vitusapotek
Barn

Vaksiner til barn

Alle barn som bor i Norge tilbys vaksiner og vaksinasjon mot flere smittsomme sykdommer. Gjennom vaksinasjon ønsker helsemyndighetene å gi barn livsvarig immunitet mot alvorlige sykdommer. Barnevaksinasjonsprogrammet er et viktig virkemiddel i kampen for å utrydde smittsomme sykdommer.

Vaksiner til barn
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 10.01.2024

Fordeler med vaksinering

Å være beskyttet mot en sykdom, immun, er noe man kan bli etter å ha hatt en sykdom. Når man er immun mot en sykdom så «husker» kroppens immunsystem det som forårsaket sykdommen. Hvis du senere får samme smitte i kroppen, vil kroppen gjenkjenne bakteriene/virusene og reagere raskere og kraftigere. På den måten kan du unngå å bli syk.

Vaksinasjon kan gjøre deg immun mot sykdom uten at du behøver å gjennomgå sykdommen. Dette er en stor fordel fordi mange av sykdommene man vaksineres mot er svært farlige å gjennomgå.

Vaksinering beskytter også de som av ulike årsaker ikke kan ta vaksiner. Dersom mellom 80 og 95 % av befolkningen er vaksinert, er sykdommen under kontroll, men dersom vaksinasjonsdekningen reduseres kan sykdommer som i dag er under kontroll komme tilbake.

Mer informasjon om hvorfor det er viktig å vaksinere finner du på folkehelseinstituttets nettsider.

Hvordan virker en vaksine?

En vaksine inneholder enten bakterier eller virus som er levende (men svekket), døde eller noe som ligner på en bakterie eller et virus. Når du får en vaksine lager kroppen immunceller mot den bakterien eller viruset, slik at hvis den ekte bakterien eller viruset kommer i kroppen blir det gjenkjent av immunforsvaret. Kroppens reaksjon blir da raskere og bedre enn dersom man ikke er vaksinert. Vaksinering kan på denne måteng gi effektiv og langvarig beskyttelse mot sykdom.

Før vaksinering

Helsesykepleier sjekker at barnet er friskt og spør om barnet tidligere har reagert på vaksiner. Det går fint å få vaksine selv om barnet for eksempel har en mild forkjølelse. Ved feber over 38 grader er det anbefalt å utsette vaksinasjonen.

Etter vaksinering

De aller fleste får ingen eller kun en lett reaksjon på en vaksine. De vanligste bivirkningene ved vaksinasjon er langt mindre farlige enn sykdommen man vaksineres mot. Alvorlig allergisk reaksjon kan forekomme, derfor venter man alltid i 20 minutter hos legen/helsesykepleier etter vaksinering.

Reaksjoner på vaksiner kan være:

  • Rødhet, helvelse og smerte på stikkstedet som kan vare i noen dager.
  • Lett feber og annen utilpasshet. Feber over 39 grader er uvanlig.
  • Blekhet, uvelhet eller besvimelse kan skje hos større barn og er ofte en reaksjon på stikket eller situasjonen.

Ta alltid kontakt med lege/helsesykepleier hvis du er bekymret etter en vaksinering.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Barnevaksinasjonsprogrammet startet i 1952. Kombinasjonsvaksiner (en vaksine som gir beskyttelse mot flere sykdommer) benyttes mye i barnevaksinasjonsprogrammet. Fordelen med kombinasjonsvaksiner er blant annet færre stikk, barnet får i seg mindre tilsetningsstoffer og færre bivirkninger.

Tabellen under viser hvilke sykdommer barnevaksinasjonsprogrammet gir vaksiner mot, samt når vaksinene tas. I tillegg til vaksinene i tabellen tilbys tuberkulosevaksine (BCG-vaksine) til definerte risikogrupper (i spebarnsalder).

Vaksine mot

 

Når gis vaksinen?

Tilleggsinformasjon

Rotavirus (vanlig årsak til oppkast og diaré)

Når barnet er 6 uker og 3 måneder

En vaksine.

Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon, Hepatitt B-infeksjon og pneumokokksykdom

Når barnet er 3, 5 og 12 måneder.

To vaksiner.

Meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine)

Når barnet er 15 måneder og i 6. klasse (11-12 år).

 

En vaksine.

Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

Gis i 2. klasse (7-8 år) og i 10. klasse (15-16 år).

 

En vaksine.

Humant papilomavirus (HPV, mot livmorhalskreft)

Gis til jenter i 7. klasse (12-13 år). 
Fra skoleåret 2018/2019 også til gutter i 7. klasse.

 

2 doser, høst og vår.

Rotavirusvaksine 

Rotavirus er en vanlig årsak til diaré og oppkast hos småbarn. Rotavirus gir ofte kraftigere mage- og tarmsymptomer enn andre virus. Rotavirus forårsaker omtrent halvparten av alle tilfeller med oppkast og diaré hos småbarn, og er årsaken til 2/3 av sykehusinnleggelsene hos barn med oppkast og diaré. På verdensbasis tar rotavirus livet av over 450 000 barn under 5 år hvert år.

Alle barn født etter 1. september 2014 får tilbud om vaksine mot rotavirus som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Les mer om rotavirus.

Reisevaksiner til barn

Dersom man skal reise på lengre opphold til områder hvor det er høy forekomst av visse sykdommer kan vaksinasjonsprogrammet fremskyndes. Ta kontakt med helsestasjon eller lege for å avtale dette dersom det er nødvendig.


Kilde: Folkehelseinstituttet. Se Folkehelseinsituttets nettsider for mer informasjon om barnevaksinasjon og barnevaksinasjonsprogrammet, eller kontakt barnets lege eller helseøster.

Les mer: