Vitusapotek
Mage og tarm

Rotavirus

Rotavirus er en vanlig årsak til omgangssyke hos barn, og er svært smittsomt. Omgangssyke går over av seg selv, men man må være spesielt oppmerksom på dehydrering hos små barn. God hygiene og hyppig håndvask er viktige forebyggende tiltak ved rotavirusutbrudd.

Spedbarn får drikkevaksine mot rotavirus i munnen
Profile Picture
Publisert: 15.12.2023
farmasøyt
Madeleine Nygård Stokvik har jobbet som farmasøyt siden 2009 og har mange års erfaring med kundeveiledning i apotek. Hun er nå en av våre faste skribenter, og brenner for å gi våre kunder gode råd og tips på nett. 
Sist oppdatert: 18.12.2023

Omgangssyke med rotavirus

Rotavirus er et virus som forårsaker akutt tarminfeksjon, og er en vanlig årsak til omgangssyke. Infeksjonen kan ramme alle aldersgrupper, men særlig barn under 5 år er utsatt. Rotavirus er svært smittsomt, og de aller fleste av oss har gjennomgått flere runder med omgangssyke forårsaket av viruset gjennom barneårene. Vinteren er den årstiden det er hyppigst utbrudd med omgangssyke, men det kan allikevel forekomme hele året.

Symptomer på rotavirusinfeksjon

Det tar vanligvis 1-3 dager fra barnet er smittet til infeksjonen bryter ut.

Typiske symptomer på rotavirusinfeksjon er:

Oppkast varer som regel i 1-2 døgn, mens diaré kan pågå i opptil 4-6 døgn. Omgangssyke med rotavirus kan ha et alvorlig forløp hos små barn, og det er væsketap som følge av diare og oppkast som er en fare.  Tegn på dehydrering er lite og mørk urin, overdreven tørste, tretthet, tørre slimhinner, innsunkne øyne og rask puls. Ved tegn på dehydrering må lege kontaktes.

Hvordan smitter rotavirus?

Rotavirus smitter som oftest via avføring fra personer med tarminfeksjonen. Det er også mulig å bli smittet gjennom spytt ved hoste eller brekninger. Omgangssyke med rotavirus smitter lett, og utbrudd i barnehager er vanlig. Barn er i tillegg mer utsatt for omgangssyke enn voksne, da immunforsvaret deres ikke er like godt utviklet enda. Håndvask er det viktigste forebyggende tiltaket mot rotavirusinfeksjon, og såpe og vann er det mest effektive du kan bruke.

Les om hvordan du kan sørge for en god håndvask.

Om såpe og vann ikke er tilgjengelig, kan alkoholholdige desinfeksjonsmidler benyttes. Disse har effekt mot rotavirus, i motsetning til noen av de andre virusene som forårsaker omgangssyke.

Behandling ved rotavirusinfeksjon

Som ved omgangssyke forårsaket av andre virus, er det ingen behandling mot omgangssyke forårsaket av rotavirus.  Tilstanden er i de fleste tilfeller ufarlig og går over i løpet av en uke. Dehydrering er imidlertid en bekymring, spesielt når små barn er smittet. Barnet taper mye væske gjennom diaré og oppkast, og ofte er matlysten så redusert at det er vanskelig å få i barnet mat og drikke.

Forsøk å få i barnet tilstrekkelig med væske ved å tilby drikke hyppig i små mengder av gangen. Det finnes også væskeerstatningspulver og -brusetabletter som kan benyttes for å gjenoppta væskebalansen.

  • Gem pulver til mikstur er et reseptfritt legemiddel som benyttes ved mild til moderat uttørring og kan brukes av barn ned til spedbarnsalder. Ved behandling av akutt diaré hos små barn, bør lege kontaktes i forkant.
  • Resorb væskeerstatning finnes i brusetabletter og pulver til mikstur. Brusetablettene kan brukes av barn over 3 år, og pulver til mikstur kan brukes av barn over 11 år.

Ved feber og eventuell hodepine, kan smertestillende og febernedsettende brukes.

Les mer om feber hos barn her.

Vaksine mot rotavirus

Vaksine mot rotavirus er en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, og gis som to doser drikkevaksine. Første dose gis tidligst ved 6-ukers kontroll på helsestasjonen og andre dose gis ved 3 måneders alder. Vaksinen er effektiv, og beskytter mot alvorlig forløp ved rotavirusinfeksjon i minst 3-4 år etter vaksinasjon.

Kan barnet gå i barnehagen?

Viruset skilles ut i avføringen noen dager før barnet får symptomer og fortsetter noen dager etter tilfriskning. Barn med symptomer på omgangssyke skal holdes hjemme fra barnehage og skole til 48 timer etter symptomfrihet.

Når skal lege kontaktes?

  • Ved alvorlig diaré eller oppkast hos barn under 6 måneder.
  • Ved tegn på dehydrering, som tretthet, overdreven tørste eller at barnet tisser mørkt og sjeldent.
  • Om barnet ikke får i seg tilstrekkelig med væske og næring.
  • Dersom barnet virker sløvt og er vanskelig å få kontakt med.

 

Kilder: Helsenorge, Norsk Helseinformatikk, Folkehelseinstituttet, Norsk legemiddelhåndbok

Les mer: