Vitusapotek

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for forbrukerkjøper fra Vitusapotek. Her finner du betingelsene ved kjøp på vitusapotek.no nettbutikk. 

Salgsbetingelser
Profile Picture
Publisert: 09.02.2018
Sist oppdatert: 18.04.2024

Generelt

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for salg av apotekvarer unntatt reseptbelagte legemidler til forbrukere. For salg av reseptbelagte legemidler, se avsnitt «Salg av reseptbelagte legemidler». Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på www.vitusapotek.no er bare tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til forbrukere i Norge (ikke Svalbard og Jan Mayen).

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i 

  • forbrukerkjøploven
  • angrerettloven
  • markedsføringsloven 
  • e-handelsloven
  • personopplysningsloven


Dersom det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av brev, telefaks og e-post.
Bindende kjøpsavtaler kan ikke inngås med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtaler kan kun inngås med personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

Parter

Selger er Norsk Medisinaldepot AS v/Vitusapotek AB28 (nettapoteket), Postboks 183 Kalbakken, 0903 Oslo, org nr 965336796, telefon 23 68 14 90, kundeservice@vitusapotek.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt bestillingssystem. Vi er bundet av din bestilling så lenge denne er i samsvar med det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og kontroller at ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. På ”min side” på www.vitusapotek.no kan ordren følges. Her vil ordren også lagres.

Forsendelse leveres av PostNord og Helthjem, og nettbutikken tilbyr flere ulike leveringsmåter, blant annet: Levering i postkassen, Utlevering på hentested, Levering på døren og levering med Helthjem. Alternative leveringsmåter kan velges i nettbutikken ved utsjekk.

Opplysninger i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som innebærer at vi ikke alltid kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme ved bestillingen, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt, emballasje m.m.

Ved kjøp av reseptbelagte legemidler kan mindre prisendringer på din bestilling forekomme. Eksempler på årsaker til dette er bytte mellom pakningsstørrelser eller frikort.

Vi jobber hardt for at prisene på nett til enhver tid er korrekte, men prisfeil kan forekomme. Vi tar derfor et forbehold om at feil kan oppstå. I tilegg tar vi et forbehold om at varen(e) du bestiller kan være utsolgt. Har du spørsmål omkring din bestilling kan du kontakte oss på 23 68 14 90.

Du vil bli varslet per e-post eller telefon dersom det oppstår en prisendring som er vesentlig høyere enn den prisen som ble opplyst ved bestilling og du vil bli bedt om å gi en tilbakemelding på om bestillingen fortsatt skal klargjøres. Dersom det oppstår en prisendring som er lavere enn den prisen som ble opplyst ved bestilling vil du ikke bli varslet før bestillingen utleveres/mottas.

Alle kjøp over kr 450 sendes fraktfritt (gjelder ikke reseptbelagte medisiner). Fraktkostnadene beregnes utfra vekt og volum og er i henhold til PostNord sine satser. Ved hent i apotek/Klikk&Hent bestillinger tilkommer ikke fraktkostnader. Dersom du velger å hente hos godkjent utleveringssted (kommisjonær) tilkommer fraktpris. Fraktprisen varierer fra apotek til apotek. Ta kontakt med tilknyttet apotek for å vite fraktpris, dette står under navnet på utleveringsstedet.

Betaling

Kjøp i nettbutikken kan foretas gjennom betaling med kort, Vipps eller faktura.

Ved bruk av kort betales kjøpet på forhånd ved bruk av Visa eller Mastercard. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Beløpet blir trukket når varen er plukket for utsendelse. Ved bruk av Collector faktura vil Collector Bank AB sende ut faktura direkte til kunde, faktura har 14 dagers kredittid. Vipps betaling utføres ved å følge instrukser i Vipps-appen.

Ved Klikk&Hent betaler du for bestillingen din i apotek. Varene holdes av i 6 dager etter at bestillingen ble lagt inn. Etter 6 dager vil varene legges tilbake i apoteket.

Levering og forsinkelser

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så raskt vi har kunnskap om det, samme med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. I de tilfeller hvor du som kunde hever kjøpet grunnet forsinket levering, vil tilbakebetaling skje innen 14 dager.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om det er feil eller mangler ved produktene.

Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler når du får produktene i din besittelse kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjon sendes oss skriftlig.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Retten til å reklamere gjelder to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment til å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. Hvis forbruker ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss via en av følgende kanaler:

  • Vitusapotek.no
  • Vitusapotek AB 28, Att: Nettapoteket, Postboks 183 Kalbakken, 0903 Oslo
  • Telefon: 23 68 14 90
  • Kundeservice@vitusapotek.no

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

Du kan benytte det angrerettskjemaet som følger varene, men det er ikke obligatorisk.

Angrerett gjelder ikke legemidler og medisinsk utstyr. Avtaler om kjøp av legemidler og medisinsk utstyr er unntatt fra angreretten, og da uavhengig av om forseglingen på varene er brutt eller ikke. Dette gjelder for eksempel ved kjøp av graviditetstester, insulinmålingsinstrumenter og medisiner.

Angrerett gjelder heller ikke helsevern og hygiene. Det er ikke angrerett på forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygieniske årsaker, og hvor forseglingen er brutt etter levering. Dette er for eksempel varer som undertøy, badetøy og helsekostprodukter.

Angrefrist

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostandene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar denne tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

VI kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lat fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Kreditering ved reklamasjon og angrerett

Ved kreditering av kjøp pga heving av kjøp eller benyttelse av angrerett vil du få avtalt beløp og eventuelle fraktkosnader tilbakebetalt senest innen 14 dager. Kjøper må betale for returkostnader.

Heving av kjøp må være i henhold til reklamasjonsreglene i Forbrukerkjøpsloven.

Vi gjør oppmerksom på at visse varer (eks. legemidler) er untatt fra Angrerettloven.

Retur

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnaden anslås til høyst ca. kr 380.

Angreretten forutsetter at du senest inne 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angreretts skjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og i tilnærmet samme stand som du mottok den.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn det som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i original emballasje, sammen med utfylt angrerettskjema.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angrerettsskjema er tilgjengelig her:

www.vitusapotek.no/medias/Angrerettskjema.doc

Vitusapotek AB 28 
Att: Nettbutikken
Postboks 183 Kalbakken
0903 Oslo

Telefonnummer: 23 68 14 90

E-post: kundeservice@vitusapotek.no

Forsendelser som blir returnert til Vitusapotek grunnet manglende uthenting på PostNord hentested vil belastes med et gebyr på kr 200,- til dekking av pakk, plukk og frakt.

Salg av reseptbelagte legemidler

For kjøp av reseptbelagte legemidler gjelder ikke den generelle angreretten som er gjeldende for netthandel av andre apotekvarer. Avtaler om kjøp av legemidler, herunder reseptbelagte legemidler, er unntatt fra angreretten, og da også uavhengig av om forseglingen på varene er brutt eller ikke. Du kan derfor ikke angre kjøpet ditt. Vi har heller ikke plikt til å sende varer med spesielle krav for oppbevaring, for eksempel kjølevarer. Disse kan du derfor bli bedt om å hente i fysisk apotek. Du vil få beskjed om hvilke varer dette gjelder ved bestilling.

Personlig utlevering av reseptbelagte legemidler

Når du bestiller reseptbelagte legemidler på nett til hjemlevering eller til PostNord hentested, er det kun du som kan hente pakken din. Det må være samme navn på legitimasjonen du viser og mottakernavnet på hentevarslet. Navnet på hentevarslet er det samme navnet du oppgir i utsjekken. Fullmakt kan ikke benyttes dersom ordren inneholder reseptbelagte medisiner. 

Dersom en annen enn deg selv skal hente pakken din, så må den personen som skal hente pakken, settes som mottager av pakken allerede ved bestilling.

Kjølevarer

Vi tilbyr ikke levering hjem eller til postkontor/post i butikk av kjølevarer. Ønsker du å bestille kjølevarer, kan du velge Klikk&Hent, og hente i valgfritt apotek innen 1 time (i apotekets åpningstid og så fremt varene er på lager i apoteket).

Frikort?

Vi gjør våre kunder oppmerksomme på, at dersom medisiner bestilles på frikort for inneværende år i dagene før årsskifte, vil ikke disse bli behandlet før nytt år, og frikortet for forrige år vil derfor ikke lenger være gjeldende. Egenandel må betales. 
 

Lurer du på noe rundt bestilling av reseptbelagte legemidler, er du velkommen til å ta kontakt med vår kundeservice:

Telefonnummer: 23 68 14 90

E-post: kundeservice@vitusapotek.no

Personopplysninger

Ved å benytte våre tjenester aksepterer du behandling av dine personopplysninger som beskrevet i vår personvernerklæring på vitusapotek.no. Vi behandler kun personopplysninger som oppgis til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolenem skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vi normalt si i nærheten av der du bor. Vi vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.