Kundeservice

Personvern

Personvern

Vi behandler kun personopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Informasjon om besøk og bevegelse på dette nettstedet benyttes kun til statistiske målinger og analyser for å forbedre nettstedets funksjonalitet. Til disse målingene benyttes cookies og script.

Hva slags informasjon har vi om deg?

Når våre medlemmer handler i nettbutikken overføres informasjon om varegruppe, antall produkter og totalt beløp til vår medlemsbase. Det registreres ikke informasjon om konkrete detaljer knyttet til kjøp, som produktinformasjon o.l.

Informasjonen kan brukes som grunnlag for utsendelse av relevante tilbud og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Hensikten er å gi deg mer relevant informasjon i tillegg til de interesseområdene du allerede har krysset av for da du meldte deg inn som Vitusapotek medlem. Slik utsendelse kan skje ved adressert post, SMS, elektronisk post eller tilsvarende måte, avhengig av hvilken kommunikasjonsform du har samtykket til.

Informasjonen blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Opplysningene vi registrerer vil aldri misbrukes eller videreformidles til tredjepart.

Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg, samt kreve eventuelle feil rettet. Du kan reservere deg mot å få tilsendt informasjon, opplysningene vil da kun brukes til statistikkformål i anonym form. Ta kontakt med Vitusapotek her hvis du ønsker å reservere deg.

Hvis du er innlogget og avbryter handelen på vitusapotek.no sender vi deg en påminnelse via e-post etter 45-60 min slik at du kan klikke deg direkte inn i handlekurven din. Dette for å gi deg en oversikt over produktene du vurderte å kjøpe. Produktoversikten kan du benytte som huskeliste ved neste handel hos oss. Ønsker du å melde deg av denne tjenesten finner du en link for dette nederst i e-posten.

Vitusapotek selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Bestilling av reseptutlevering på vitusapotek.no

På vitusapotek.no kan du bestille klargjøring av resept på et ønsket Vitusapotek. Informasjonen som overføres til oss ansees som personsensitive opplysninger. Vi behandler denne informasjonen i henhold til Normen for informasjonssikkerhet i apotek. Dette innebærer blant annet at vi bare bruker informasjonen du oppgir til å levere tjenesten det gjelder. Informasjonen rundt deg og din bestilling slettes/krypteres en uke etter at varene er hentet i apoteket. Informasjonen vil etter dette da være uopprettelig.

Vi oppfordrer kunder til kun å benytte denne tjenesten fra eget utstyr (unngå for eksempel internettkafé) og på denne enheten sikre seg mot virus og andre angrep ved hjelp av f.eks. virusbeskyttelse og brannmur. Data lagres ikke i løsningen lenger enn formålet med behandlingen av dataen tilsier. På www.vitusapotek.no finner du informasjon om helse og riktig bruk av medisiner. I nettbutikken kan du kjøpe apotekvarer og reseptfrie medisiner. Du kan også finne ditt nærmeste Vitusapotek med åpningstider og kontaktinformasjon. Vilkår for bruk av nettstedet finner du her.