Vitusapotek
ESG – Miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold

Oppdatering redegjørelse åpenhetsloven

Oppdatering av redgjørelse for aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven hos Norsk Medisinaldepot AS (NMD) for 2023

Oppdatering redegjørelse åpenhetsloven
Profile Picture
Publisert: 27.06.2024
Sist oppdatert: 27.06.2024

1. Innledning

Dette er en oppdatering for 2023 av redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger for 2022 av juni 2023.

2. Oppdatering vedrørende organisering, retningslinjer og rutiner

I løpet av høsten 2023 er det utarbeidet rutine relatert til åpenhetsloven, herunder med beskrivelse av gjennomføringen av aktsomhetsvurderingene. Rutinen er implementert i vårt kvalitetssystem, og gjort gjeldende for aktuelle enheter og ansatte i selskapet. På denne måten er utførelse av aktsomhetsvurderinger aktivert ut i organisasjonen, slik at dette er synliggjort som integrert del av våre forretningsprosesser. Ledergruppen skal involveres dersom det avdekkes faktiske eller negative konsekvenser; en eskalering som tydeliggjør prioriteten dette har for selskapets ledelse.  

Som et organisatorisk tiltak ble det i 2023 startet med rekruttering av en ressurs med spesialkompetanse på ESG, herunder de områdene som dekkes av åpenhetsloven. Det er foretatt ansettelse og stillingen er tiltrådt i 2024.

Samtidig har vi i starten av 2024 gjennomført en særlig ESG-faglig kompetanseheving på visse øvrige sentrale funksjoner i selskapet. I tillegg har vi satt særlig fokus på dette til alle våre ledere, sammen med generell bevisstheving ut til hele organisasjonen og alle våre ansatte. ESG er tydeliggjort som grunnleggende for våre prioriteringer for hvordan vi skal realisere vår strategi og visjon i tiden fremover.

Samlet gjør dette at vi nå står enda sterkere i vårt arbeid med ESG generelt, og åpenhetsloven spesielt.

3. Oppdatering vedrørende faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser

Det er siden forrige redegjørelse ikke identifisert faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Vi har heller ikke identifisert vesentlig risiko for negative konsekvenser.

4. Oppdatering vedrørende vesentlige endringer i risikovurderinger

Det er siden forrige redegjørelse ikke avdekket forhold som gir grunnlag for endring i NMDs risikovurderinger på åpenhetslovens område.