Vitusapotek
Utslett

Helvetesild

Helvetesild (herpes zoster) er et smertefullt utslett. Man kan ikke smitte andre med helvetesild, men fordi blemmene inneholder vannkoppevirus kan man smitte andre med vannkopper. Hos cirka 90 % vil symptomene på helvetesild gå over i løpet av noen uker. De fleste får helvetesild kun en gang i livet.

Helvetesild

Hva er helvetesild?

Helvetesild er en smertefull hudinfeksjon forårsaket av vannkoppeviruset, varicella-zoster virus. Helvetesild kan i teorien ramme alle som tidligere har hatt vannkopper, men eldre rammes oftere. Alle som har et svekket immunforsvar er også ekstra utsatt for å få helvetesild. Det antas at ca. 10 – 20 % av befolkningen får helvetesild, og hyppigheten er større blant kvinner enn menn. 

Årsak til helvetesild

Alle som har hatt vannkopper har viruset liggende latent i nerveknuter nær ryggmargen. Her kan det ligge i årevis uten å gi noen symptomer. Når man blir eldre eller dersom immunforsvaret blir svekket, kan viruset formere seg og vandre langs nerven ut til huden. I hudområdet tilknyttet den bestemte nervetråden vil det så danne seg en smertefull betennelse.

Symptomer og sykdomsforløp ved helvetesild

I tiden før utslettet bryter ut er det vanlig å ha symptomer som hodepine, feber og nedsatt allmenntilstand. Senere vil man i et avgrenset hudområde, enten på venstre eller høyre kroppshalvdel, merke brenning, kløe, prikking, svie og smerter. Etter ca. 3-6 dager vil det i det smertefulle området dukke opp utslett med blemmer. Blemmene kan etter hvert bli fylt med puss, før de sprekker og det dannes skorper på utslettet. I løpet av 2-3 uker faller skorpene av, og det kan dannes arr eller pigmentforandringer.

Smertene varierer mye fra person til person, men de når som oftest sitt maksimum etter cirka 1 uke. I de fleste tilfeller går smertene over av seg selv, men noen får vedvarende smerter i opptil flere måneder eller år. Dette kalles postherpetisk nevralgi og rammer cirka 10 % av de som får helvetesild.  

Behandling av helvetesild

Det er viktig å holde utslettet rent og tørt slik at det ikke blir en infeksjon i sårene. Smør gjerne med sårsalve (for eksempel Pyrisept, Bacimycin eller Brulidine) og dekk det til med en bandasje som ikke kleber seg til i såret. Ved sterke smerter kan du smøre på smertestillende krem eller salve, som for eksempel Xylocain salve. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Vask alltid hendene godt etter at du har berørt utslettet. Vær klar over at de væskefylte blemmene inneholder levende virus, og er smittsomt for dem som ikke har hatt vannkopper. 

Ved kraftige utbrudd, utslett som rammer øynene eller ved svekket immunforsvar, er det vanlig å få behandling med medisiner som hemmer formeringen av virus i kroppen. Disse medisinene, såkalte antivirale legemidler, kan forebygge vedvarende smerter og forkorte tiden man har symptomer. Det er viktig at man kommer seg til lege fort, fordi behandlingen bør starte innen de første 48-72 timene etter at utslettet oppsto for at behandlingen skal være effektiv.  

Når bør du kontakte lege?

  • Dersom du mistenker at du har fått helvetesild
  • Dersom du har helvetesild og utslettet sprer seg til øyet

Kilder: Helsenytt, Pasienthåndboka, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norsk elektronisk legehåndbok og Clinical Review, Herpes Zoster by David W. Wareham and Judith Breuer in BMJ 2007;334:1211-1215 (9 June), doi:10.1136/bmj.39206.571042.AE