Vitusapotek
Kroppspleie

Parabener i hudpleieprodukter

Parabener er en gruppe konserveringsmidler som blant annet brukes i kosmetiske produkter, fordi det er et av de best dokumenterte konserveringsmidler på markedet. Parabener gir sjelden allergiske reaksjoner og kan brukes av mennesker med sensitiv hud.

Parabener i hudpleieprodukter
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 30.11.2022

Trygge og sikre produkter – basert på fagkunnskap

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig for deg å vurdere hva som er bra for deg og huden din. Det er derfor vi bruker så mye ressurser på å følge med på de nyeste forskningsresultatene, og retningslinjene basert på denne. Før vi tar inn et nytt produkt i våre hyller gjennomgår vi alle innholdsstoffene og konsentrasjonen av disse. Våre produkter skal være trygge og sikre, og ikke love mer enn de kan holde.

Hva er parabener?

Parabener brukes som konserveringsmidler i flere typer kosmetiske produkter. Alle hudpleieprodukter som inneholder vann må konserveres for å forhindre bakterievekst som i sin tur kan produsere giftige stoffer som er helsefarlige. Den utbredte bruken av parabener i kosmetikk skyldes at parabener er lite allergiframkallende sammenlignet med andre konserveringsmidler.

Er det lov å tilby produkter med parabener?

Gjeldende regelverk tillater parabener i hudpleie innenfor gitte verdier, og dette er det vi forholder oss til når vi vurderer produkter inn i sortiment. Alle våre produkter er trygge, og inneholder ingredienser i konsentrasjoner som er i henhold til kosmetikkforskriften og de siste oppdaterte grensene til Vitenskapskomiteen. Felles for alle våre produkter, enten de inneholder parabener eller ikke, er at de er trygge og godt dokumentert, og har innhold som er i tråd med norsk regelverk. 

Våre babyprodukter er parabenfrie

Danmark har en strengere lovgivning enn resten av EU og Norge, og har innført forbud mot parabener i produkter til barn under tre år. Vitusapotek har valgt å være strengere enn norsk regelverk og har allerede i flere år hatt bare parabenfrie produkter til barn. 


Kilder:
Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Vitenskapskomiteen for Mattrygghet.