Vitusapotek
Medisin

Alkohol og legemidler

Alkohol og legemidler kan påvirke hverandre når de tas sammen. Alkoholen kan få endret rusvirkning, samtidig som legemidlets virkning kan bli forsterket. Ved bruk av enkelte legemidler er det svært viktig å unngå alkohol.

Eldre par nyter hvitvin i vingård.
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 30.01.2024

Hva skjer når alkohol og legemidler kombineres?

Når alkohol og legemidler er til stede i kroppen samtidig, kan de påvirke effekten av hverandre. For deg kan dette bety:

  • økt risiko for bivirkninger
  • sterkere eller svakere effekt av legemidlet
  • forsterket rusvirkning

Hvilke legemidler bør ikke kombineres med alkohol?

Enkelte legemidler bør aldri kombineres med alkohol, fordi vi vet de kan gi svært uheldige reaksjoner. Dette gjelder blant annet sterke smertestillende medisiner som inneholder morfinlignende stoffer og barbiturater som brukes som beroligende middel og ved epilepsi. Kombinasjonen kan i verste fall føre til pustestans og hjertestans.

Legemidler som kan være trafikkfarlige, er merket med rød varseltrekant. Disser virker på sentralnervesystemet og kan gjøre deg mindre kritisk, mindre årvåken og forlenge reaksjonstiden din. Alkohol kan forsterke denne effekten og skal derfor ikke brukes sammen med denne type legemidler. I i Norge har vi i dag en egen promillegrenser for narkotiske stoffer, herunder en rekke legemidler. Les mer om bilkjøring og bruk av legemidler her.

Enkelte antibiotika (metronidazol, ketokonazol) kan gi en antabuslignende reaksjon sammen med alkohol hvor man vil føle seg uvel og dårlig.

Det finnes også reseptfrie medisiner som ikke bør tas sammen med alkohol. Dette gjelder spesielt smerte- og betennelsesdempende medisiner, som for eksempel Ibux.

I nyere tid har myndighetene blitt oppmerksom på at alkohol kan påvirke medisiner som gir såkalt ”modifisert fristetting” (medisindosen frisettes fordelt over tid), fordi hjelpestoffene som sørger for at medisinen virker på riktig måte kan bli påvirket av alkohol.

Se Helsedirektoratets informasjon om legemidler og alkohol for mer informasjon.

Alkoholvett for medisinbrukere

Som en hovedregel bør man ikke ta medisin og alkohol samtidig. Noen medisiner bør absolutt ikke kombineres med alkohol, og da kan et glass være for mye. Velger du å drikke alkohol sammen med medisinene du bruker, bør det gå 2-3 timer etter at medisinen er tatt til du drikker alkohol.

Det finnes over 200 medisiner som ikke bør kombineres med alkohol. Spør derfor legen eller apoteket om du kan drikke alkohol sammen med medisinene du bruker.


Kilder: Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, Fass.se og Norsk helseinformatikk for helsepersonell.