Vitusapotek
Medisin

Digitalt pakningsvedlegg

Alle legemidler har et pakningsvedlegg i papir vedlagt i esken, men visste du at du også finner pakningsvedleggene digitalt? Et digitalt pakningsvedlegg er alltid oppdatert og tilgjengelig. Du finner digitale pakningsvedlegg på felleskatalogen.no.

En hånd holder en mobiltelefon som har skannet en QR-kode. Vitusapoteklogo i bakgrunnen
Profile Picture
Publisert: 01.03.2024
Sist oppdatert: 01.03.2024

Digitalt pakningsvedlegg på 1-2-3

På legemiddelpakningen finner du en QR-kode eller en strekkode, og dersom du bruker mobil eller nettbrett, kan du enkelt skanne koden for å få tilgang til det digitale pakningsvedlegget.

 1. Gå til www.felleskatalogen og velg «Finn pakningsvedlegg». Du kan også trykke på ikonet som viser en QR-kode rett til venstre for søkefeltet øverst på siden. Gi nettsiden tilgang til kameraet ditt.
 2. Finn QR-koden eller strekkoden på legemiddelpakningen og skann koden med kameraet på mobilen din.
 3. Pakningsvedlegget dukker opp

Det er også mulig å finne de digitale pakningsvedleggene dersom du bruker PC. Gå til www.felleskatalogen.no og søk opp legemiddelnavnet i søkefeltet. Du finner pakningsvedlegget ved å trykke på «Pakningsvedlegg» øverst til venstre i felleskatalogteksten for det aktuelle legemiddelet. Denne metoden kan også benyttes dersom du trenger å lese pakningsvedlegget uten å ha legemiddelpakningen tilgjengelig.

Fordeler med digitalt pakningsvedlegg

Alle legemiddelpakninger inneholder et pakningsvedlegg i papir, men vi anbefaler at du bruker det digitale pakningsvedlegget, og det er flere årsaker til dette.

Det digitale pakningsvedlegget er:

 • Alltid oppdatert. I motsetning til papirpakningsvedlegget, kan det digitale pakningsvedlegget oppdateres umiddelbart dersom det for eksempel skulle oppdages nye bivirkninger eller ved annen viktig informasjon.
 • Alltid tilgjengelig. Du kan finne det digitale pakningsvedlegget på www.felleskatalogen.no til enhver tid, og er ikke avhengig av å ha legemiddelpakningen i nærheten.
 • Mindre begrenset. I de digitale pakningsvedleggene kan du finne blant annet bilder og instruksjonsvideoer som viser riktig bruk av mange ulike legemidler. Dette kan være spesielt nyttig hvis du bruker legemidler som skal injiseres eller inhaleres. Det er heller ikke de samme begrensingene med tanke på plass, slik som med papirpakningsvedleggene. I tillegg har du mulighet til å få teksten lest opp for deg, dersom du skulle ha behov for det.

Hva inneholder et pakningsvedlegg?

Et pakningsvedlegg inneholder følgende informasjon:

 • Legemiddelnavn, navn på virkestoff(er) og produsent.
 • Liste over hjelpestoffer.
 • Informasjon om hvilke sykdommer eller plager legemiddelet er godkjent til bruk for.
 • Dosering og viktig informasjon rundt riktig bruk.
 • Bivirkninger.
 • Eventuelle forhåndsregler ved bruk.
 • Oversikt over hvilke legemidler som man eventuelt ikke bør ta samtidig.
 • Oppbevaringsbetingelser, for eksempel kjøleskapsoppbevaring.

Spør oss- Vi vet

Før du bruker et legemiddel, bør du alltid lese pakningsvedlegget. Et pakningsvedlegg gir deg nyttig informasjon om blant annet riktig bruk, men erstatter ikke råd fra helsepersonell. Kanskje du lurer på noe du ikke finner svar på i pakningsvedlegget? Dersom du har flere spørsmål angående legemiddelet ditt, kan du alltid spørre oss. I mer enn 300 Vitusapotek står det kompetente medarbeidere klare for å svare på det du måtte lure på.  Vi tilbyr også flere tjenester som kan bidra til riktig legemiddelbruk, blant annet inhalasjonsveiledning og medisinstart.

Les mer om våre tjenester her.

Kilder: Apotekforeningen, Felleskatalogen, Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Statens legemiddelverk)

Les mer: