Vitusapotek
Medisin

Fullmaktsskjema

Fullmaktskjema kan lastes ned her, eller du kan få det i apotek. Dersom du ønsker å hente ut reseptvarer eller reseptinformasjon på vegne av andre enn deg selv, må du vise frem fullmakt på apoteket fra personen reseptene gjelder. 

Fullmaktsskjema
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
farmasøyt
Provisorfarmasøyt med bred erfaring og har jobbet mange år som farmasøyt i Vitusapotek.
Sist oppdatert: 13.12.2023

Hente resept på vegne av andre?

For at apoteket skal kunne levere ut reseptbelagte varer eller opplysninger om e-resept til andre enn resepten gjelder, må fullmakt fremvises.

Sammen med fullmaktsskjema må personen som er gitt fullmakt ha med egen legitimasjon, samt legitimasjon eller kopi av legitimasjon fra personen resepten gjelder.

Hvordan lager man en fullmakt?

Fullmakten må fylles ut med personlig informasjon om både den som har gitt fullmakten og den som har fått fullmakten. Det må også informeres om at det er en fullmakt, og begges legitimasjon må medbringes. I Vitusapotek kan fullmakten som leveres inn enten være et utfylt fullmaktsskjema, en Digital fullmakt eller den kan skrives på et vanlig ark. Fullmakten skal oppbevares i apoteket for dokumentasjon.

 

Fullmaktskjema finner du her:

Til utskrift av fullmaktsskjema.

Til utfyllbar fullmaktsskjema.

 

Digital fullmakt er en app som lastes ned på mobilen.

Last ned appen «Digital fullmakt» fra App Store her!

Last ned appen «Digital fullmakt» fra Google Play her!

 

Du kan lese mer om digital fullmakt her.

 

Hvis du skriver fullmakten selv på papir, sørg da for å ha med denne informasjonen:

  • Informasjon om at det dreier seg om en fullmakt
  • Ditt eget navn (navnet på den resepten er skrevet til)
  • Personnummer til den du skal hente for, for å kunne søke opp reseptene.
  • Navn på den som fullmakten er gitt til
  • Hva fullmektigen har fått fullmakt til (f.eks. hvilke legemidler som skal hentes)
  • Hvor og når fullmakten er skrevet
  • Din underskrift
     

Husk! Den som får fullmakten må vise både din og sin egen legitimasjon i apoteket.


Les mer: