Vitusapotek
Medisin

P-plaster

P-plaster inneholder hormonene østrogen og gestagen. Disse hormonene finnes naturlig hos kvinner hvor de regulerer eggløsning, menstruasjonssyklus og graviditet. P-plaster er regnet som en svært sikker prevensjonsmetode, men p-plaster beskytter ikke mot seksuelt overførbare sykdommer.

P-plaster
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 03.01.2023

Hvordan virker p-plaster?

Hormonene i p-plaster virker på flere måter for å forebygge graviditet. P-plaster hindrer eggløsning, slik at det ikke er noe egg som kan befruktes. I tillegg endres slimhinnene i livmoren (endometriet) og livmorhalsen (cervix) slik at det blir vanskeligere for sædceller å komme inn i livmoren og vanskeligere for et eventuelt befruktet egg å feste seg.

Bivirkninger av p-plaster

Eksempler på bivirkninger man kan oppleve ved bruk av p-plaster er:

 • Hyppige: kvalme, hudirritasjoner under plasteret, blødningsforstyrrelser, humørendringer, nedsatt seksuell lyst, vektøkning, ømme bryster og hodepine.
 • Svært sjeldne: økt risiko for blodpropp og økt risiko for brystkreft.

Blodpropp

Blodpropp er en sjelden, men svært alvorlig og potensielt dødelig bivirkning. Omtrent en av titusen p-pillebrukere kan få blodpropp. Typiske symptomer på blodpropp kan være plutselige pustevansker eller plutselige smerter i en arm, et ben eller en annen del av kroppen.

Er det noen som ikke bør bruke p-plaster?

 • Kvinner som har hatt blodpropp eller har økt risiko for å få det
 • Kvinner som har alvorlig lever-/bukspyttkjertelsykdom
 • Kvinner med brystkreft eller andre kreftformer som er følsomme for østrogen
 • Kvinner som har udiagnostiserte blødningsforstyrrelser
 • Kvinner med migrene (med aura)
 • Kvinner som er over 35 år og røyker

Riktig bruk av p-plaster

 • P-plaster skal settes på frisk, ren og hårløs hud. Ikke sett p-plaster på irriterte eller såre hudområder. Fine områder for p-plasteret er en av seteballene, overarmen, magen eller øvre del av brystkassa. P-plaster skal ikke settes på brystene! Ikke sett p-plasteret på samme sted hver gang, det kan gi hudirritasjon.
 • Kontroller daglig at plasteret sitter godt. Dersom plasteret faller av følg rådene i pakningsvedlegget.
 • P-plaster skal brukes i tre uker på rad (et p-plaster i uka), deretter har man en ”plasterfri” uke hvor man får menstruasjon. P-plasteret må skiftes på samme ukedag til omtrent samme tid hver uke.
 • Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Oppstart med p-plaster

For å få umiddelbar prevensjonseffekt skal p-plasteret settes på den første dagen man har menstruasjon. Det er også mulig å starte på et annet tidspunkt i menstruasjonssyklusen, men da må man bruke tilleggsprevensjon (kondom) i en uke for å være beskyttet mot graviditet.

Brukt p-plaster

Et brukt p-plaster inneholder fremdeles en del hormoner. Brukte p-plaster skal derfor pakkes inn i folien og kastes slik at de er utilgjengelig for barn. Brukte p-plaster kan også leveres til destruksjon på apoteket. Det er viktig at man ikke skyller p-plaster ned i toalettet, fordi hormoninnholdet kan forurense.

Glemt å sette på nytt p-plaster?

Sett på nytt p-plaster straks du husker det. Jo lengre periode man har gått uten plaster, jo større er risikoen for at man kan ha blitt gravid. Risikoen for å bli gravid varierer noe gjennom syklusen. I noen tilfeller kan det være nødvendig med tilleggsprevensjon i 1 uke etter at man har satt på nytt plaster. Bruk av nødprevensjon (angrepille) kan være det beste i noen tilfeller. Spør oss gjerne om råd på apoteket.

Glemt å ta av p-plaster?

Dersom du glemmer å ta av p-plasteret etter den 3. uken med plaster, tar du det bare av så snart du husker det. Neste syklus starter du på den ukedagen du vanligvis skifter plaster. Tilleggsprevensjon er ikke nødvendig.

Utsette menstruasjon med p-plaster

Det er mulig å utsette menstruasjon ved å droppe den plasterfrie uken, og sette på et nytt p-plaster isteden. Når man utsetter menstruasjonen kan man oppleve små gjennombruddsblødninger. Produsenten av p-plasteret anbefaler at man ikke bruker mer enn 6 p-plaster sammenhengende.

Slutte med p-plaster?

Man kan når som helst avbryte behandlingen med p-plaster hvis man opplever plagsomme bivirkninger eller hvis man ønsker å slutte. Prevensjonseffekten blir borte med en gang man slutter, men det kan ta litt tid før man får tilbake normal menstruasjonssyklus.

P-plaster og andre medisiner

 • Hvis du bruker andre medisiner bør du rådføre deg med apotek eller lege for å finne ut om de trygt kan kombineres med p-plaster. Særlig bør de som har kroniske sykdommer som epilepsi rådføre seg med lege før oppstart med p-plaster.
 • Hvis du trenger en antibiotikakur kan effekten av p-plaster bli redusert. Spør oss om råd på apoteket
 • Johannesurt (naturlegemiddel mot lett nedstemthet/depresjon) reduserer effekten av p-plaster, og bør derfor ikke kombineres med p-plaster. (NB! Johannesurt påvirker effekten av mange legemidler. Bruker du legemidler må du rådføre deg med lege eller farmasøyt før du starter å ta johannesurt.)
 • Store mengder grapefrukt bør ikke kombineres med p-plaster, da man kan få økt risiko for bivirkninger

Refusjon av p-plaster

Til måneden før man fyller 22 år, får kvinner dekket 129 kr hver tredje måned til prevensjonsmidler (gjelder p-piller, minipille, p-ring, p-stav, p-sprøyte og spiral). De som bruker dyrere prevensjon enn dette må betale mellomlegget selv.

Hvis du har resept på P-plaster, eller andre medisiner, kan du bestille disse her


Kilder: Norsk elektronisk legemiddelhåndbok, Stantens legemiddelverk og Felleskatalogen.