Vitusapotek
Medisin

Spørsmål og svar om Medisinstart

Har du nettopp startet å ta hjertemedisin? Da vil vi på apoteket gjerne hjelpe deg i gang og gi deg en ekstra god oppfølging, gjennom tjenesten «Medisinstart». I enkelte apotek gjelder tjenesten også for deg som har startet på ny diabetesmedisin. Takk ja til oppfølging i apotek – det er din rettighet!

Spørsmål og svar om Medisinstart
Profile Picture
Publisert: 14.09.2021
Sist oppdatert: 24.05.2024


«Skal du starte med hjertemedisin? Vi følger deg opp og bidrar til at du kommer trygt i gang. Spør oss om Medisinstart og oppfølging i apoteket»

Hva er oppfølging i apotek og «Medisinstart»?


«Det er en rettighet du har»


Oppfølging i apotek og «Medisinstart» er en gratis og helt privat samtale i apoteket for deg med hjerte- og karsykdom. 

Dersom du skal starte opp eller nylig har startet med medisiner mot hjerte- og karsykdom (hjertemedisin) har du rett til to oppfølgingstimer med en farmasøyt i apoteket. Dette kan være hjertemedisiner som blodtrykksmedisin, blodfortynnende medisin eller et kolesterolsenkende legemiddel som vi kaller statiner.

Dette er «Medisinstart» - vår farmasøyt Maria Smith og lege Wasim Zahid forklarer

…Det er denne tjenesten vi kaller for «Medisinstart».

Målet med disse samtalene er at du skal få en trygg og god oppstart på medisinene dine, at du skal føle deg trygg på at medisinen brukes riktig og at du skal få svar på spørsmål du har. Samtalen tar utgangspunkt i dine behov og ønsker, samt legens forskrivning, det vil si hvilke legemidler legen har skrevet ut til deg.

Hvem kan få oppfølging i apotek gjennom «Medisinstart»?

Alle som nylig har startet med, eller skal til å starte med hjertemedisin (medisiner mot hjerte- og karsykdom), har rett på oppfølging i apotek gjennom tjenesten «Medisinstart». Dette kan være blodtrykksmedisin, blodfortynnende medisin eller et kolesterolsenkende legemiddel som vi kaller statiner.

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for tjenesten.

Hvordan går jeg frem for å få en samtale?

 • Du henter ut det nye legemiddelet ditt på apoteket.
 • I apoteket informerer vi deg om samtalen, og avtaler så tid for oppfølging med farmasøyt.
 • Samtalene vil foregå 1-2 uker og 3-5 uker etter oppstart av det nye legemiddelet.

Spør oss på apoteket, så hjelper vi deg videre!

Hvor gjennomføres samtalen?

Samtalen kan enten gjennomføres i apoteket eller over telefon – du bestemmer!

Hva snakker vi om i samtalen?

Formålet med tjenesten og oppfølgingssamtaler i apoteket, er å bidra til trygg og riktig bruk av legemidler.

Vi på apoteket opplever ofte mye usikkerhet hos våre kunder knyttet til bruk av legemidler, spesielt ved oppstart på nye medisiner. Etter noen dager på nytt legemiddel, dukker ofte flere spørsmål opp. Først da har man rukket å erfare legemiddelbruken og erfart hvordan det nye legemiddelet passer inn i sin hverdag.


Bruker jeg legemiddelet riktig? Hva gjør jeg hvis jeg glemmer å ta en tablett? Hva skjer hvis jeg ikke tar medisinen min i det hele tatt? Kommer jeg til å få bivirkninger? Skal medisinen tas på morgenen eller kvelden? Er det trygt å ta denne medisinen sammen med de andre medisinene mine? Kan jeg drikke alkohol?


Dette, og mange andre spørsmål knyttet til legemiddelbruk, mottar vi daglig fra våre kunder på apoteket. Med Medisinstart får du svar på alle dine spørsmål og farmasøytens fulle oppmerksomhet.

Med private oppfølgingssamtaler i apotek om legemiddelet du skal begynne på, kan vi svare deg på alt det du måtte lure på. Vi vil også kunne avdekke eventuelle bivirkninger som kan ha oppstått ved oppstart på det nye legemiddelet ditt, eller gjøre deg oppmerksom og trygg på mulige symptomer på bivirkninger, slik at du kan forberede deg på dette på best mulig måte. Å vite på forhånd hvordan du skal forholde deg til mulige bivirkninger, og hvordan disse kan håndteres, er ofte en god trygghet i seg selv.


«Veiledning, råd og hjelp i apoteket - vi følger deg opp hos oss».

10 gode grunner for hvorfor du bør takke ja til oppfølgingssamtaler i apotek

Hvorfor verdsetter våre kunder og pasienter denne tjeneste? Her får du ti gode grunner til å takke til oppfølgingssamtaler i apotek:

 1. For å få en trygg og god oppstart på det nye legemiddelet du skal bruke, slik at du skal føle deg helt trygg på at legemiddelet brukes riktig.
 2. For å få svar på alle spørsmål du har om legemidlene dine.
 3. Det er en rettighet du har!  
 4. Det er ikke alltid man får med seg alt som legen sier, og da kan det være fint med en ekstra samtale om medisinbruken din i apoteket.
 5. Det kan komme frem et eller annet under samtalen med farmasøyten som du har glemt å spørre legen din om, eller som kan være nyttig å nevne til legen når du skal tilbake dit.  
 6. Tjenesten er helt gratis! Medisinstart er en statlig finansiert samtale som alle apotek skal tilby.
 7. Du vil få farmasøytens fulle oppmerksomhet med fokus på det legemiddelet du nettopp har startet opp med.
 8. Det er en privat samtale, hvor du kan snakke om alt fra glemte tabletter, vin til maten, bivirkninger og mye mer.
 9. Samtalene er individuelt tilpasset deg og dine legemidler.
 10. Du trenger ikke å møte opp i apoteket for å snakke med oss – vi kan snakkes på telefon. Du bestemmer!


«Benytt deg av tilbudet, det er din rettighet! Takk ja til oppfølgingssamtaler i apotek!»