Vitusapotek
Reise

Medisiner på reise

Skal du ut på reise og bruker medisiner, er det noen ting du bør tenke på før avreise. Ta med deg nok medisin for hele turen, og du må kunne dokumentere at medisinene er dine. En Schengen-attest kan du få på apoteket.

Medisiner på reise
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 23.05.2024

Medisiner til hele reisen

Medisiner skal holde til hele reisen, ikke ta med for lite. Det er ikke sikkert medisinene dine kan skaffes i alle land. Kontroll og kvalitet på medisiner er svært dårlig i noen land. Falske legemidler er også et økende problem i store deler av verden.

Medisiner i håndbagasjen

Livsviktige medisiner bør du alltid ha i håndbagasjen når du reiser med fly, i tilfelle annen bagasje blir forsinket eller borte. Medisinene bør oppbevares i originalemballasjen med apotekets etikett, det er dokumentasjon på at medisinen tilhører deg. Legeerklæring eller kopi av papir-resept er også dokumentasjon på at medisinene er dine.

Flytende medisin som er nødvendig for flyreisen er unntatt fra sikkerhetsreglene om at du maks. kan ha 100 ml væske i en beholder. Du kan bli bedt om å smake på medisinen.

Hvor mye medisin kan du ta med deg ut av Norge?

Skal du til et land innenfor EU/EØS, kan du ta med deg "vanlige medisiner", som f.eks. blodtrykksmedisiner, for inntil ett års forbruk. Reiser du til et land utenom EU/EØS, kan du ta med deg maks. tre måneders forbruk.

Reglene er strengere for legemidler inneholdende narkotiske virkestoffer, slik som sovemedisiner, beroligende midler, sterke smertestillende medisiner, sentralstimulerende medisiner og medisiner som står på dopinglisten.

  • Innenfor Schengen-området kan du ta med deg nødvendige narkotikaklassifiserte legemidler for inntil 30 dagers forbruk.  Du bør ha med en Schengen-attest som dokumenterer at det er du som eier og bruker medisinene. Schengen-attest er gratis i Vitusapotek til de som er medlem av VI+ kundeklubb.
  • Utenom Schengen-området kan du som hovedregel ta med denne typen medisin for 1 ukes forbruk. Hør eventuelt med det enkelte lands ambassade. 
  • Ved reiser utenom Schengen-området kan Statens legemiddelverk gjøre unntak fra disse reglene etter søknad, men dette gjelder kun for passering av den norske grensen.

Kontakt ambassaden til det landet du skal til hvis du er i tvil om hvilke regler som gjelder. Les mer om regler for medisiner på utenlandsreise på legemiddelverket sine sider.

Schengenområdet består av 28 land (2022): Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike, Storbritannia og Nord-Irland.

Schengen-attest

Ved reise til land som deltar i Schengen-samarbeidet er det nødvendig med en Schengen-attest for enkelte medisiner inneholdende narkotiske virkestoffer. 

Dette gjelder;

  • Narkotikaklassifiserte medisiner.
  • Visse sovemidler.
  • Beroligende midler.
  • Sterke smertestillene medisiner.

Schengen-attest utstedes av apotek og er gyldig i inntil 30 dager. For å få en Schengen-attest på apoteket, må du ha med deg følgende: 

  • Gyldig legitimasjon.
  • Pass (passnummer skal fylles ut på attesten).
  • Dokumentasjon på legemidlet du trenger attest for (lege som har utstedt legemidlet, navn, styrke og mengde av legemidlet).

Resepters gyldighet i utlandet

E-resepter kan ikke hentes ut i andre land. Papirresepter fra EØS-land er gyldige i Norge (det er imidlertid visse begrensninger i denne ordningen). Intensjonen er at dette skal være gjensidig, slik at resepter fra Norge også skal være gyldige i andre EØS-land. Det er imidlertid opp til hvert enkelt land å tolke reglene, så man har ingen garanti for gyldigheten av en norsk resept i utlandet. 

Oppbevaring av medisiner på reise

Medisiner som oppbevares feil kan bli ødelagt, få dårligere kvalitet eller redusert holdbarhet. Skal medisinen oppbevares kaldt, ta med kjøleelementer og termobag. Pass på at medisiner som skal oppbevares i romtemperatur ikke legges steder hvor det blir veldig varmt, for eksempel i en vinduskarm eller i en bag på stranden.

Hva heter medisinen i utlandet?

Husk at de fleste merkenavnene vi er vant til i Norge ikke eksisterer i utlandet. Hvis du trenger reseptfrie medisiner i utlandet er det derfor lurt å spørre etter navnet på virkestoffet, det er internasjonalt.


Kilder: Statens legemiddelverk og Lovdata.

Les mer: