Resept

Fullmaktsskjema

Fullmaktskjema kan lastes ned her, eller du kan få det i apotek. Dersom du ønsker å hente ut reseptvarer eller reseptinformasjon på vegne av andre enn deg selv, må du vise frem fullmakt på apoteket fra personen reseptene gjelder. 

Fullmaktsskjema

Hente resept på vegne av andre?

For at apoteket skal kunne levere ut reseptbelagte varer eller opplysninger om e-resept til andre enn resepten gjelder, må fullmakt fremvises.

Sammen med fullmaktsskjema må personen som er gitt fullmakt ha med egen legitimasjon, samt legitimasjon eller kopi av legitimasjon fra personen resepten gjelder.

Utfylt fullmaktsskjema oppbevares i apoteket for dokumentasjon.

Til utskrift av fullmaktsskjema.