Resept

Mine resepter og e-resept

Vi tilbyr hjemlevering av dine medisiner. På Vitusapotek.no kan du se alle dine gyldige e-resepter, få oversikt over Mine resepter og bestille medisinene dine for levering eller henting i apotek.


LOGG INN MED BANKID


Eller fyll ut e-bestillingskjema uten pålogging og hent i apotek:


E-RESEPT HENT I APOTEK

Mine resepter og e-resept

Mine resepter og e-resept hos Vitusapotek

E-resepter er resepter som legen sender elektronisk, og erstatter den tradisjonelle papirresepten. Her kan du lese om fordelene med e-resept, hvordan e-resept fungerer, og hvordan du kan få oversikt over mine resepter. På vitusapotek.no kan du se dine gyldige e-resepter, og bestille dine medisiner for levering eller henting i apotek. For oversikt over Mine resepter logg deg inn på helsenorge.no.

E-resept trinn for trinn

  • Legen gjør klar reseptene du skal ha og sender de inn elektronisk til Reseptformidleren. Reseptformidleren er en sentral database som eies av Helsedirektoratet. Les mer om personvern, databehandling og sikkerhet i Reseptformidleren her.
  • Apoteket søker fram resepten din fra Reseptformidleren. Husk å ta med legitimasjon. Foreldre kan hente ut medisiner for egne barn under 16 år. Barn mellom 12 og 16 år kan be om at legen merker resepten slik at foreldre ikke får vite om den.
  • Dersom du har behov for en utskrift av hvilke resepter du har i Reseptformidleren kan du få dette på apoteket eller hos legen.
  • Hjemme kan du selv holde oversikt over hvilke resepter du har i Reseptformidleren på Vitusapotek.no. For å få oversikt over Mine resepter og se referansenummerene til dine resepter kan du logge inn på helsenorge.no.

Fordeler med e-resept

E-resept skal bidra til tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser. Det blir for eksempel ikke lenger mulig å miste resepten sin, de ligger i Reseptformidleren. Apotek slipper å taste inn alle opplysningene fra e-resepten, de hentes fra Reseptformidleren. Innføring av e-resepter vil også føre til en reduksjon av falske resepter da e-resepter er svært vanskelige å forfalske.

Les mer om fordeler med e-resept her.

Låst resept

Du kan be legen din om å gi deg en låst resept dersom du ønsker det. En låst resept er en resept som ikke er synlig når helsepersonell søker på ditt fødselsnummer i Reseptformidleren. For å se resepten må man taste inn et referansenummer. Du får referansenummeret av legen når han skriver ut resepten til deg eller du kan logge inn på helsenorge.no.

Hvordan får jeg oversikt over mine e-resepter?

Du kan få oversikt over hvilke resepter du har i Reseptformidleren på ulike måter:

  • Via Vitusapotek.no. Du kan enkelt logge deg inn for å se dine resepter med BankID. 
  • Du kan også sende brev til Helsedirektoratet og få disse opplysningene sendt til din folkeregistrerte adresse.
  • Apotek og bandasjist kan gi deg utskrift over hva du har i Reseptformidleren. Husk å ta med deg legitimasjon.
  • Legen din kan også gi deg en oversikt over alle medisiner du bruker.

Har du andre spørsmål om e-resept kan du ringe e-resept-telefonen 800 43 573, den holder åpent mandag til fredag 8.00 – 15.30.

Bestille dine medisiner for hjemlevering, til postkontor eller klargjøring i Vitusapotek her!

Hente resept på vegne av andre?

Dersom du skal hente ut reseptbelagt vare eller informasjon om resept på vegne av andre, må du medbringe en fullmakt. Du kan laste ned vår Digitale fullmakt som oppbevares på mobiltelefonen, eller benytte et fullmaktsskjema som bekrefter at personen resepten gjelder har gitt deg tillatelse til dette. Utover fullmakten din, må du fremvise egen legitimasjon, samt legitimasjon fra fullmaktgiver.

Kilde:
Helsedirektoratet