Munn og tann

Dårlig ånde

Dårlig ånde er svært vanlig, og de aller fleste vil i perioder oppleve dårlig ånde og vond smak i munnen. Plagene er vanligst på morgenen og forsvinner normalt etter frokost og en tannpuss, men dessverre ikke hos alle. God tannhygiene forebygger dårlig ånde. Ved plagsom dårlig ånde finnes det sugetabletter, tyggegummi og munnskyllevæske som kan hjelpe.

Dårlig ånde

Hva er dårlig ånde?

Dårlig ånde (halitosis) er ubehagelig smak i munnen eller vond lukt fra munnen. De fleste av oss vil i perioder oppleve dårlig ånde.
 
I munnen finnes millioner av bakterier. Bakteriene bryter ned matrester og i forråtnelsesprosessen dannes det svovelholdige stoffer som lukter vondt og gir dårlig ånde. For at det ikke skal bli for mange bakterier inneholder spyttet enzymer som hemmer bakterievekst. Mange med dårlig ånde produserer for lite spytt og er tørre i munnen.

Årsaker til dårlig ånde

I de fleste tilfeller skyldes dårlig ånde noe i selve munnhulen. Matrester mellom tennene eller i tannkjøttlommer og belegg på tungen gir ofte vond lukt. Vanlige årsaker til dårlig ånde er:

Hvordan vite om du har dårlig ånde?

Det er vanskelig å lukte sin egen ånde. Du kan oppdage dårlig ånde ved å lukte på en tanntråd eller lukte på belegg som du har skrapt av bakerst på tungen. Det beste vil være å få noen du kjenner godt til å lukte på ånden din. Du kan også spørre tannlegen eller tannpleieren din.
 

Hvordan forebygge dårlig ånde?

  • God tannhygiene er viktig. Tennene bør pusses grundig hver morgen og kveld med fluortannkrem. Du bør også bruke tanntråd eller tilsvarende for å rense opp der tannbørsten ikke kommer til
  • Bruk en tungeskrape eller en myk tannbørste for å fjerne bakteriebelegg på tungen
  • Sørg for regelmessige måltider
  • Drikk mye vann
  • Dersom du er plaget med munntørrhet anbefales sukkerfrie sugetabletter som øker spyttproduksjonen. Fluor bidrar også til å øke spyttproduksjonen.

Hjelpemidler mot dårlig ånde

Midler med sink

Sink bidrar til å hemme svovelproduksjonen i munnen og bryter ned allerede dannede svovelforbindelser som skaper dårlig ånde. Sink finnes i enkelte sugetabletter, munnskyllevann og tyggegummi. Enkelte tannkremer er også tilsatt sink.

Munnskyllevann

Munnskyllevann som inneholder desinfiserende middel, som for eksempel klorheksidin, bidrar til å opprettholde god munnhygiene og virker dermed forebyggende mot dårlig ånde. Munnskyllevann finnes både med og uten fluor, og enkelte inneholder også sink. Effekten av klorhexidin nedsettes av vanlig tannkrem. Vi anbefaler derfor at du skyller ut tannkremen med rent vann før du bruker munnvann med klorhexidin eller bruker en tannkrem som ikke inneholder såpestoff.

SB12 er et middel mot dårlig ånde som inneholder sink i tillegg til klorhexidin og finnes i form av tyggegummi og munnskyllevann. Munnskyllevannet inneholder også fluor.

Når bør du kontakte tannlege?

  • Dersom du har forsøkt hjelpemidler mot dårlig ånde, men fortsatt opplever dårlig lukt og smak i munnen
  • Dersom du har belegg på tungen som ikke går vekk ved hjelp av tungeskrape
  • Dersom du er sterkt plaget med munntørrhet


Kilder: Norsk elektronisk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Store medisinske leksikon

Sist oppdater: janaur 2019

Les mer: