Vitusapotek

A10 Midler Til Diabetesbehandling

Insulatard FlexPen Inj væske, susp 100 IE/ml
Legg til som favoritt
Trajenta Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Lantus Inj væske 100 E/ml
Legg til som favoritt
Toujeo Inj væske 300 E/ml
Legg til som favoritt
Sitaglipt/Met mval tab 50/1000
Legg til som favoritt
Wegovy FlexTouch inj  0,5mg/d
Legg til som favoritt
Sitaglipt/Met mval tab 50/ 850
Legg til som favoritt
Toujeo DoubleStar inj 300 E/ml
Legg til som favoritt
Sitagliptin sandoz tab  25mg
Legg til som favoritt
Metformin orifarm tab  500mg
Legg til som favoritt
Glimepirid Teva Tab 2 mg
Legg til som favoritt
Glimepirid Teva Tab 1 mg
Legg til som favoritt
Trajenta Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Fiasp Inj væske 100 E/ml
Legg til som favoritt
NovoRapid Flexpen Inj væske 100 E/ml
Legg til som favoritt
Novomix 30 Flexpen 100 E/ml Inj væske, susp 70 %/30 %
Legg til som favoritt
Fiasp PumpCart inj 100 E/ml
Legg til som favoritt
Jentadueto tab 2,5/1000mg
Legg til som favoritt
Jentadueto tab 2,5/ 850mg
Legg til som favoritt
Actos orifarm tab 30mg
Legg til som favoritt
Vildaglipt/Met san tab 50/1000
Legg til som favoritt
Jardiance Tab 25 mg
Legg til som favoritt
Suliqua Inj væske dosetrinn 10-40 100 E/ml/50 mikrog/ml
Legg til som favoritt
Tresiba Inj væske 100 E/ml
Legg til som favoritt
A10 Midler Til Diabetesbehandling
A10 Midler Til Diabetesbehandling