Vitusapotek

A10BH Dipeptidylpeptidase-4 (Dpp-4)-Hemmere

Sitagliptin hexal tab  50mg
Legg til som favoritt
Januvia Tab 25 mg
Legg til som favoritt
Januvia Tab 100 mg
Legg til som favoritt
Trajenta Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Sitagliptin hexal tab 100mg
Legg til som favoritt
Sitagliptin hexal tab  25mg
Legg til som favoritt
Sitagliptin hexal tab 100mg
Legg til som favoritt
Onglyza Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Galvus Tab 50 mg
Legg til som favoritt
Onglyza Tab 2,5 mg
Legg til som favoritt
Trajenta Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Januvia Tab 50 mg
Legg til som favoritt
Januvia Tab 25 mg
Legg til som favoritt
Januvia Tab 100 mg
Legg til som favoritt
Januvia Tab 100 mg
Legg til som favoritt
Galvus 2care4 tab 50mg
Legg til som favoritt
Vildagliptin accord tab 50mg
Legg til som favoritt
Onglyza Tab 5 mg

Onglyza Tab 5 mg, 28 stykk

Ikke tilgjengelig
Legg til som favoritt
Xelevia orifarn tab 25mg
Legg til som favoritt
A10BH Dipeptidylpeptidase-4 (Dpp-4)-Hemmere
A10BH Dipeptidylpeptidase-4 (Dpp-4)-Hemmere