Vitusapotek

A10 Midler Til Diabetesbehandling

A10 Midler Til Diabetesbehandling
Insulin asp sanofi inj 100E/ml
Legg til som favoritt
Lyumjev inj 100 E/ml
Legg til som favoritt
Invokana tab 300mg
Legg til som favoritt
Glyxambi Tab 10 mg/5 mg
Legg til som favoritt
Xigduo Tab 5 mg/1000 mg
Legg til som favoritt
Synjardy Tab 12,5 mg/1000 mg
Legg til som favoritt
Toujeo DoubleStar inj 300 E/ml
Legg til som favoritt
Toujeo Inj væske 300 E/ml
Legg til som favoritt
Pioglitazone Accord Tab 30 mg
Legg til som favoritt
Rybelsus tab  7mg
Legg til som favoritt
Synjardy Tab 5 mg/1000 mg
Legg til som favoritt
Sitagliptin hexal tab  25mg
Legg til som favoritt
Ozempic Inj væske 1 mg/dose
Legg til som favoritt
Repaglinide Accord Tab 2 mg
Legg til som favoritt
Sitagliptin hexal tab 100mg
Legg til som favoritt
Lyumjev KwikPen inj 100 E/ml
Legg til som favoritt
Rybelsus tab 14mg
Legg til som favoritt
Humalog Mix25 Inj væske, susp 100 E/ml
Legg til som favoritt
Humulin NPH Inj væske, susp 100 IE/ml
Legg til som favoritt
Glucophage Tab 500 mg
Legg til som favoritt
Qtern Tab 5 mg/10 mg
Legg til som favoritt
Metformin orifarm tab 1000mg
Legg til som favoritt
Sitagliptin sandoz tab 100mg
Legg til som favoritt
Onglyza Tab 5 mg
Legg til som favoritt