Vitusapotek

N04 Antiparkinsonmidler

Neupro Depotplaster 4 mg/24 timer
Legg til som favoritt
Madopar 25/100 Kaps 25 mg/100 mg
Legg til som favoritt
Sinemet 12,5/50 Tab 12,5 mg/50 mg
Legg til som favoritt
Carbidop/Levo fair tab 12,5/50
Legg til som favoritt
Duodopa Intestinalgel 20 mg/ml/5 mg/ml
Legg til som favoritt
Neupro Depotplaster 8 mg/24 timer
Legg til som favoritt
Rasagiline Mylan Tab 1 mg
Legg til som favoritt
Sinemet 25/100 Tab 25 mg/100 mg
Legg til som favoritt
Stalevo Tab 100 mg/25 mg/200 mg
Legg til som favoritt
Madopar Solubile 12,5/50 Oppl tab 12,5 mg/50 mg
Legg til som favoritt
Ongentys kaps 50mg
Legg til som favoritt
Sinemet Depot Mite DEPOTtab 25 mg/100 mg
Legg til som favoritt
Oprymea DEPOTtab 1,05 mg
Legg til som favoritt
Xadago Tab 50 mg
Legg til som favoritt
Oprymea DEPOTtab 2,1 mg
Legg til som favoritt
Madopar 12,5/50 Kaps 12,5 mg/50 mg
Legg til som favoritt
Oprymea DEPOTtab 0,52 mg
Legg til som favoritt
Lecigon intestgel 20+5+20mg/ml
Legg til som favoritt
Sifrol DEPOTtab 1,57 mg
Legg til som favoritt
Sifrol DEPOTtab 2,62 mg
Legg til som favoritt
Oprymea DEPOTtab 3,15 mg
Legg til som favoritt
Eldepryl Tab 10 mg
Legg til som favoritt
Dacepton Inf væske 5 mg/ml
Legg til som favoritt
Akineton Tab 2 mg
Legg til som favoritt
N04 Antiparkinsonmidler
N04 Antiparkinsonmidler