Vitusapotek

N04BC Dopaminagonister

N04BC Dopaminagonister
Oprymea Tab 0,088 mg
Legg til som favoritt
Requip Depot DEPOTtab 4 mg
Legg til som favoritt
Oprymea DEPOTtab 1,05 mg
Legg til som favoritt
Oprymea DEPOTtab 2,1 mg
Legg til som favoritt
Oprymea DEPOTtab 0,52 mg
Legg til som favoritt
Oprymea DEPOTtab 3,15 mg
Legg til som favoritt
Dacepton Inf væske 5 mg/ml
Legg til som favoritt
Dacepton Inj væske 10 mg/ml
Legg til som favoritt
Oprymea DEPOTtab 0,26 mg
Legg til som favoritt
Oprymea DEPOTtab 1,57 mg
Legg til som favoritt
Britaject Inj væske 10 mg/ml
Legg til som favoritt
Sifrol Tab 0,18 mg
Legg til som favoritt
Sifrol Tab 0,088 mg
Legg til som favoritt
Oprymea DEPOTtab 2,62 mg
Legg til som favoritt
Sifrol DEPOTtab 3,15 mg
Legg til som favoritt
Neupro Depotplaster 8 mg/24 timer
Legg til som favoritt
Neupro Depotplaster 6 mg/24 timer
Legg til som favoritt
Neupro Depotplaster 4 mg/24 timer
Legg til som favoritt
Sifrol DEPOTtab 2,1 mg
Legg til som favoritt
Sifrol DEPOTtab 0,52 mg
Legg til som favoritt
Sifrol DEPOTtab 1,05 mg
Legg til som favoritt
Apomorfin PharmSwed Inf væske 5 mg/ml
Legg til som favoritt
Requip Depot DEPOTtab 8 mg
Legg til som favoritt
Requip Depot DEPOTtab 2 mg
Legg til som favoritt