Vitusapotek

N05 Psykoleptika

Sobril Tab 10 mg
Legg til som favoritt
Quetiapine teva tab  25mg
Legg til som favoritt
Heminevrin Kaps 300 mg
Legg til som favoritt
Melatonin AGB tab 3mg
Legg til som favoritt
Heminevrin Mikst 50 mg/ml
Legg til som favoritt
Sobril Tab 15 mg
Legg til som favoritt
Olanzapine Teva Tab 2,5 mg
Legg til som favoritt
Quetiapine teva tab 100mg
Legg til som favoritt
Imovane Tab 7,5 mg
Legg til som favoritt
Levomepromazine Orion  Tab 25 mg
Legg til som favoritt
Olanzapine Teva Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Mecastrin depottab 2mg
Legg til som favoritt
Haldol Tab 1 mg
Legg til som favoritt
Sobril Tab 15 mg
Legg til som favoritt
Zopitin tab 7,5mg
Legg til som favoritt
Circadin DEPOTtab 2 mg
Legg til som favoritt
Midazolam braun inf/inj 5mg/ml
Legg til som favoritt
Risperdal Consta Pulv og væske til depotinj væske 50 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Risperdal Consta Pulv og væske til depotinj væske 37,5 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Haldol Inj væske 5 mg/ml
Legg til som favoritt
Sobril Tab 10 mg
Legg til som favoritt
Midazolam braun inf/inj 1mg/ml
Legg til som favoritt
Sobril Tab 25 mg
Legg til som favoritt
Abilify Maintena Pulv og væske til depotinj væske 400 mg
Legg til som favoritt
N05 Psykoleptika
N05 Psykoleptika