Vitusapotek

N05AX Andre Antipsykotika

Risperdal Consta Pulv og væske til depotinj væske 50 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Risperdal Consta Pulv og væske til depotinj væske 37,5 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Abilify Maintena Pulv og væske til depotinj væske 400 mg
Legg til som favoritt
Risperdal Consta Pulv og væske til depotinj væske 25 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Aripiprazole Accord Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Reagila kaps 4,5mg
Legg til som favoritt
Risperidon sandoz tab 0,5mg
Legg til som favoritt
Aripiprazole Accord Tab 15 mg
Legg til som favoritt
Risperidon Sandoz Tab 1 mg
Legg til som favoritt
Abilify Smeltetab 10 mg
Legg til som favoritt
Risperidon Sandoz Tab 4 mg
Legg til som favoritt
Abilify Maintena Pulv og væske til depotinj væske 400 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Abilify Smeltetab 15 mg
Legg til som favoritt
Risperdal Tab 4 mg
Legg til som favoritt
Rxulti tab 3mg
Legg til som favoritt
Trevicta Dep inj væske 175 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Reagila kaps 3mg
Legg til som favoritt
Risperidon Sandoz Tab 1 mg
Legg til som favoritt
Trevicta Dep inj væske 263 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Aripiprazole accord tab 15mg
Legg til som favoritt
Reagila kaps 6mg
Legg til som favoritt
Trevicta Dep inj væske 350 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Rxulti tab 2mg
Legg til som favoritt
Xeplion Dep inj væske 75 mg/dose
Legg til som favoritt
N05AX Andre Antipsykotika
N05AX Andre Antipsykotika