Vitusapotek

V01 Allergener

V01 Allergener
Acarizax Smeltetab 12 SQ-HDM/12 SQ-HDM
Legg til som favoritt
Alutard SQ Timotei Inj væske, susp 100000 SQ-E/ml
Legg til som favoritt
Alutard SQ Timotei Inj væske, susp
Legg til som favoritt
Alutard SQ Bjørk Inj væske, susp 100000 SQ-E/ml
Legg til som favoritt
Alutard SQ Bjørk Inj væske, susp
Legg til som favoritt
Alutard SQ Bigift Inj væske, susp 100000 SQ-E/ml
Legg til som favoritt
Alutard SQ Vepsegift Inj væske, susp 100000 SQ-E/ml
Legg til som favoritt
Itulazax smeltetab 12 SQ-Bet
Legg til som favoritt
Alutard SQ Bigift Inj væske, susp 100 SQ-E/ml/1000 SQ-E/ml/10000 SQ-E/ml/100000 SQ-E/ml
Legg til som favoritt
Alutard SQ Vepsegift Inj væske, susp 100 SQ-E/ml/1000 SQ-E/ml/10000 SQ-E/ml/100000 SQ-E/ml
Legg til som favoritt
Acarizax Smeltetab 12 SQ-HDM/12 SQ-HDM
Legg til som favoritt
Itulazax smeltetab 12 SQ-Bet
Legg til som favoritt
Grazax Smeltetab 75000 SQ-T
Legg til som favoritt
Grazax Smeltetab 75000 SQ-T
Legg til som favoritt
Aitmyte subling tab 100+300 RI
Legg til som favoritt
Aitmyte sublingvaltab 300 RI
Legg til som favoritt
Alutard SQ Bjørk 2c4 100 000sq
Legg til som favoritt