Vitusapotek

Bitt, stikk og kløe

Kløe kan skyldes mange ulike årsaker. Skabb er et eksempel på en hudsykdom som gir intens kløe som symptom. Her er det skabbmidd som er bakenforliggende årsak, men det finnes også en rekke andre arter som kan være plagsomme for både oss og kjæledyrene våre, med flått som kjent eksempel. Her kan du lære mer om ulike typer bitt og stikk, samt andre årsaker til kløe.