Seretide Inh aerosol 25 mikrog/125 mikrog

120 doser  Inhalasjonsaerosol , Inhalator
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Seretide Inh aerosol 25 mikrog/125 mikrog
Varenummer: 004282
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Seretide Inh aerosol 25 mikrog/125 mikrog
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider