Vitusapotek
Bitt, stikk og kløe

Zikafeber

Zikafeber er et virus som smitter via mygg. Zikafeber er en infeksjonssykdom og gir lignende symptomer som en mild influensa. Zikaviruset har vært regnet som en helt ufarlig sykdom, men i Sør- og Mellom-Amerika har man sett en økning av spedbarn født med underutviklet/liten hjerne. Man mistenker at dette kan ha sammenheng med zikautbruddet i det samme området. 

Zikafeber
Profile Picture
Publisert: 01.02.2016
Sist oppdatert: 28.11.2022

Hva er zikafeber?

Zikafeber er forårsaket av zikaviruset, som ble oppdaget i 1940. Fra tid til annen etter dette har det vært utbrudd av zikaviruset i Afrika og Asia. I siste del av 2015 og begynnelsen av 2016 har det vært en spredning av zikaviruset i Sør- og Mellom-Amerika, hovedsakelig fra Brasil i sør til Mexico i nord.  

Hvordan smitter zikaviruset?

Zikaviruset spres av den samme myggarten som sprer denguefeber og gulfeber. Denne arten trives i et subtropisk klima og finnes derfor ikke i Norge. I svært sjeldne tilfeller kan zikaviruset spres via seksuell omgang og blod.

I Brasil, hvor det er og har vært utbrudd av zikainfeksjoner, ser man at det er en økning av barn født med underutviklet/liten hjerne. Man antar derfor at zikaviruset kan smitte fra mor til foster under svangerskapet, og at viruset er årsaken til at det er en økning i spedbarn født med underutviklet/liten hjerne. Det er rapportert noen tilfeller av Guillain-Barré syndrom, som gir lammelse i føttene, etter smitte med zikaviruset. 

Hva er symptomene på zikaviruset?

De fleste som blir smittet av zikaviruset, blir ikke syke. De som blir syke av zikaviruset opplever feber, muskelsmerter, rødt utslett og røde øyne. Tiden fra man blir smittet til man blir syk er normal 3-12 dager og symptomene vedvarer i omtrent 1 uke. Det tar ca. 1 uke fra man blir smittet til zikaviruset er ute av blodet. Det er ingen fare for fosterskade om man blir gravid etter at infeksjonen er over og zikaviruset er ute av blodet. Om man har oppholdt seg i berørte områder bør man vente i 4 uker etter hjemkomst før man blir gravid.

Hvordan kan man beskytte seg?

Skal man oppholde seg i områder hvor det er zikavirus anbefales det å beskytte seg mot myggstikk, ved bruk av klær og myggmiddel som inneholder DEET. Dette gjelder særlig gravide, personer med immunsvikt og alvorlige kroniske infeksjoner. Det finnes ingen vaksine mot zikaviruset. 

Er det fare for å bli smittet i Norge?

Myggen som er i Norge har ikke evnen til å spre zikaviruset, og det er derfor svært liten risiko for å bli smittet i Norge. Man kan bli smittet om man oppholder seg i områder hvor det er zikautbrudd, og man bør derfor beskytte seg mot myggstikk om man skal til slike områder.

Skal man kontakte lege ved zikafeber?

Gravide som nylig har oppholdt seg i områder hvor det er utbrudd av zikaviruset, uavhengige av om man har symptomer, anbefales å ta kontakt med lege eller jordmor. Det er viktig å merke seg at sammenhengen mellom fosterskade og zikaviruset ikke er fastslått, men det er sterke bevis som peker mot dette. Andre som har oppholdt seg i området og opplever symptomer, anbefales å kontakte lege.

Kilder: Folkehelseinstituttet og Norsk Helseinformatikk