Vitusapotek
Diabetes

Diabetes og graviditet

Ønsker du deg barn og har diabetes er planlegging et nøkkelord. Med god blodsukkerkontroll og tett oppfølging ligger alle forhold til rette for en så normal som mulig graviditet og fødsel. Diabetes i svangerskapet kan deles inn etter de som har kjent diabetes før svangerskapet og de som får diabetes under svangerskapet, også kalt svangerskapsdiabetes.

Diabetes og graviditet
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 21.11.2022

Husk folsyre

Folsyre bør du som planlegger å bli gravid starte med senest én måned før du blir gravid, dette gjelder uavhengig av om du har diabetes eller ikke. Les mer om folsyre og graviditet her.

For deg som har diabetes og vil bli gravid

Diabetes, både type 1-diabetes og type 2-diabetes gjør at dersom du har sykdommen og ønsker å bli gravid er planlegging viktig. Et vellykket svangerskap er avhengig av et så normalt som mulig blodsukker, dermed er god blodsukkerkontroll viktig, også før du blir gravid.

  • Langtidsblodsukker (HbA1c) bør ligge under 7 %.
  • Nyre og øyne bør undersøkes før svangerskapet.
  • Start med folsyre (0,4 mg daglig) senest en måned før du blir gravid.

Graviditet medfører et variererende insulinbehov og det er derfor nødvendig med hyppige egenmålinger av blodsukkeret og hyppige kontroller hos spesialist. Ofte må kosten legges om noe i svangerskapet. Små måltider ofte kan gjøre det enklere å få god blodsukkerkontroll. Les mer om kosthold og diabetes her.

Risikoen for at barnet ditt får diabetes er liten, under 5 % får diabetes før de er 25 år. Dersom du har mye diabetes i familien er risikoen større.

For deg som får diabetes i svangerskapet (svangerskapsdiabetes)

Svangerskapsdiabetes er diabeter som utvikles i svangerskapet. Svangerskapsdiabetes er mer vanlig  hos innvandrere fra Asia og Afrika. De fleste som får svangerskapsdiabetes blir kvitt dette etter fødselen.

Medisiner ved diabetes under graviditeten

Insulinbehovet varierer ofte under svangerskapet. Mange merker at behovet faller i første halvdel, mens det stiger igjen siste halvdel av svangerskapet. Etter fødsel faller imidlertid insulinbehovet igjen. Egenmåling av blodssukker og god kontakt med lege er derfor viktig. Har du diabetes type 2 bør du som oftest bruke insulin under svangerskapet. De som får diabetes i svangerskapet behandles som regel med kostholdsendringer, blodsukkerregulerende tabletter eller insulin.


Kilder:
Norges Diabetesforbund, Norsk elektronisk legemiddelhåndbok, Norsk elektronisk legehåndbok og Felleskatalogen.