Vitusapotek
Feber og hodepine

Migrene med aura

Det er omtrent 25% av migrenepasientene som opplever migrene med aura. Disse pasientene opplever varselsymptomer som oppstår like i forkant av et migreneanfall. Dette kalles for ”aura”.

Migrene med aura
Profile Picture
Publisert: 03.08.2018
farmasøyt
Jenny Tran har en master i farmasi fra Universitetet i Oslo og ble ferdig utdannet i 2019.
Sist oppdatert: 13.12.2023

Hva er migrene med aura?

Aura er symptomer som kan oppstå før et migreneanfall. Aurafasen oppleves på mange ulike måter. Det kan for eksempel være at man får synsfeltutfall, ser blinkende lys, får øresus, føler seg nummen i kroppen eller har vansker for å snakke. Det er vanlig å ha flere ulike symptomer i aurafasen. De kan enten komme i rekkefølge eller opptre samtidig.

Symptomene under aurafasen bygger seg opp gradvis i løpet av 5-10 minutter og går over på under 1 time. Etter aurafasen kommer som regel hodepinen, men enkelte kan også få aurasymptomer uten etterfølgende hodepine. Hodepinen kan også komme under aurafasen.

Aurafasen kan også komme akutt (det vil si på mindre enn 5 minutter), og symptomene kan derfor forveksles med forbigående iskemisk anfall eller hjerneslag.

Symptomer ved migrene med aura

  • Synsforstyrrelser – De fleste opplever synsforstyrrelser. Det kan være kortvarig, redusert syn eller områder med flimrende, blafrende lysglimt. 
  • Nummenhet – Vanlig symptom hos migrenepasienter med aura. Mange opplever nummenhet i en arm, et ben eller ene siden av ansiktet. Det kan også påvirke halve tungen. 
  • Talevansker - Noen opplever vansker med å forme ord eller tap av taleevne. Dette er ikke like vanlig som synsforstyrrelser og nummenhet.
  • Kraftløshet – Kan ramme en arm, et ben eller ene siden av ansiktet. Dette er heller ikke like vanlig som synsforstyrrelser og nummenhet.
  • Forvirring
  • Svimmelhet
  • Balansevansker
  • Vansker med å utføre praktiske handlinger

Les mer om smertelindring og behandling av migrene her. 

Kilder: Up2date, Norsk helseinformatikk, Helsebiblioteket

Les mer: