Vitusapotek
Hjerte og kar

Aspirin ved mistanke om hjerteinfarkt

Ved hjerteinfarkt, kan en tablett med Aspirin redusere risikoen for død. Det viktigste å gjøre ved mistanke om hjerteinfarkt, er å ringe 113 så fort som mulig, selv om du har Aspirin tilgjengelig.

Aspirin ved mistanke om hjerteinfarkt

Sist oppdatert: 13.01.2020

Hva er Aspirin?

Aspirin er et blodfortynnende legemiddel som inneholder virkestoffet acetylsalisylsyre. Legemidlet hemmer blodplatenes evne til å klumpe seg sammen, og blir derfor brukt til forebygging av blodpropp, hjerteinfarkt og hjerneslag.

Statens legemiddelverk mener at pasienter i risikosonen kan ha nytte av å ha legemiddel med acetylsalisylsyre tilgjengelig. Det kan være spesielt nyttig i situasjoner hvor det tar tid før man får hjelp av helsepersonell. Likevel oppfordrer Legemiddelverket til at du snakker med fastlegen din først før du kjøper legemidler som inneholder acetylsalisylsyre.

Ring 113

Ved akutte brystsmerter må du kontakte 113 så raskt som mulig selv om du har legemiddel med acetylsalisylsyre tilgjengelig. Du bør henvende deg til akuttmedisinsk helsepersonell og få bekreftelse før du inntar tabletten. Dersom du allerede har tatt et legemiddel med acetylsalisylsyre, er det ikke skadelig om du får enda en tablett av helsepersonell.

Kun to preparater som egner seg

Det finnes flere legemidler med acetylsalisylsyre i Norge, men det er kun to reseptfrie legemidler (OTC) som kan brukes mot hjerteinfarkt:

• Aspirin

• Acetylsalisylsyre Norfri

Om du skal ta eller gi noen av disse tablettene i forbindelse med mistenkt hjerteinfarkt, gjør det etter instruks fra lege eller helsepersonell på tlf. 113.

For at legemidlet skal fungere raskt, er det viktig at pasienten tygger eller knuser tabletten før svelging.

Kilder: Statens legemiddelverk, Norsk helseinformatikk