Vitusapotek
Hjerte og kar

Smerter i brystet

Smerter i brystet er en relativt vanlig årsak til legehenvendelser. Dette kan være et tegn på en rekke ulike sykdommer, både alvorlige og ufarlige. Heldigvis er årsaken bak ofte mer harmløs enn man frykter selv.

Smerter i brystet
Profile Picture
Publisert: 07.08.2018
farmasøyt
Jenny Tran har en master i farmasi fra Universitetet i Oslo og ble ferdig utdannet i 2019.
Sist oppdatert: 31.05.2022

Hva er smerter i brystet?

Smerter i brystet er et symptom på ulike sykdommer og tilstander. Det omfavner alle typer smerter som kjennes i brystregionen. Brystsmerter kan være både akutte og langvarige.

Det varierer veldig hvor alvorlig dette er avhengig av bakenforliggende årsak. De fleste som kontakter lege på grunn av brystsmerter frykter alvorlig sykdom som involverer hjertet, men heldigvis er årsaken ofte noe annet.

Årsak til smerter i brystet?

Smerter i brystet stammer ofte fra et av organene som ligger i denne delen av kroppen som hjertet, lungene eller spiserøret, eller fra bestanddeler av brystveggen som muskel, skjelett eller hud. Psykiske årsaker som stress, anspenthet og angst kan også føre til brystsmerter, og dette er blant de vanligste årsakene.

Jo eldre vedkommende med smerter i brystet er, jo større er sjansen for at årsaken bak skyldes hjertet eller lungene, og ikke psykiske årsaker eller smerter fra muskel- og skjelettsystemet.

 • Psykiske årsaker. Dette er en av de vanligste årsakene, og omfatter alt fra stress og anspenthet, til angst og panikklidelse. Man kjenner smerter på grunn av øm og stram muskulatur i brystkassen. Brystsmerter som følge av psykiske årsaker kan ha en utløsende årsak, men det er ikke nødvendigvis alltid tilfellet.
 • Muskel- og skjelettplager. Denne typen plager er også en vanlig årsak. Dette gjelder spesielt hos unge med smerter i brystet. Her kan smertene stamme fra nakken, brudd i ribbein, muskulatur i brystet eller ryggen. 
 • Lungene. Hoste, betennelse og irritasjon i brysthinnen kan gi brystsmerter. Lungebetennelse er et eksempel. Denne årsaken er vanligst hos eldre og de med redusert allmenntilstand. Her vil andre symptomer som feber, nedsatt allmenntilstand og hoste med farget oppspytt indikere at dette er årsaken. Andre potensielle årsaker som stammer fra lungene er astma og KOLS, samt bronkitt.
 • Fordøyelsessystemet. En vanlig tilstand som spiserørsirritasjon kan gi smerter i brystet. Dette skyldes at etsende magesyre kommer opp i spiserøret. Her vil smertene lindres av syrenøytraliserende, og forverres når man bøyer seg fremover. 
 • Helvetesild. Rødflammet, veldig smertefullt utslett med små blemmer på brystkassen. Skyldes vannkoppevirus som blusser opp etter å ha ligget i dvale i kroppen. Dette rammer kun de som har hatt vannkopper tidligere.
   

Alvorlige årsaker som kan oppstå akutt:

 • Hjertekrampe (angina pectoris). Skyldes at blodårene som går til hjertet er trange. Her vil vanligvis smertene komme under fysisk aktivitet, og gå over ved hvile. Smertene vil kjennes som et trykk bak brystbenet, men de kan også stråle ut i venstre arm, opp til halsen eller ned til magen. Smerter som skyldes hjertekrampe vil bli bedre ved bruk av nitroglyserin.
 • Hjerteinfarkt. Skyldes at blodårene som går til hjertet er blokkerte. Smerter ved hjerteinfarkt vil ligne smertene ved hjertekrampe, men de vil ikke lindres i like stor grad ved bruk av nitroglyserin. I tillegg er de gjerne mer intense, og de varer i minst en halvtime. Man kan i tillegg oppleve svimmelhet, kvalme, kaldsvette og tung pust. I noen tilfeller kan det være nyttig med acetylsalisylsyre (Aspirin) tilgjengelig ved mistanke om hjerteinfarkt, men 113 skal alltid ringes først og bekrefte eventuelt inntak av tabletten. Les mer om Aspirin ved mistanke om hjerteinfarkt her.
 • Sprekkdannelse i hovedpulsåren (aortadisseksjon). Svakhet i åreveggen til hovedpulsåren fører til en rift. Blod trenger inn i veggen i blodåren som følge av dette, og fører til at de indre lagene i åreveggen løsner fra de ytre. Denne svakheten kan være medfødt, skyldes åreforkalkning eller skader som følge av operasjon eller ulykker. Gir kraftige og sentrale brystsmerter som kan stråle ut til rygg, armer eller hals. 
 • Betennelse i hjerteposen (perikarditt). Skyldes ofte en virusinfeksjon eller tidligere hjerteinfarkt. Smertene vil kjennes sentralt i brystet, og ofte vil disse forbedres når man sitter bøyd fremover og forverres når man ligger. 
 • Gallestein. Smertene kommer ofte i tak, er intense og kommer etter måltid. Tilstanden sees oftere hos kvinner enn menn, og sjeldnere hos unge enn eldre. Smertene sitter gjerne under høyre ribbeinsbue, og kan stråle opp til brystkassen. Ved samtidig feber, kan det være at man har fått betent galleblære. 
 • Magesår (perforert ulcus pepticum). Skyldes som oftest en infeksjon med bakterien Helicobacter pylori, eller eventuelt bruk av legemidler innenfor gruppen NSAIDs. Eksempler er legemidler som inneholder virkestoffene ibuprofen, naproksen, og diklofenak. Smertene kan kjennes nederst i brystkassen eller øverst i magen. Disse lindres ofte av mat og syrenøytraliserende.
 • Utvidelse av åreveggen i hovedpulsåren (aortaaneurisme). Skyldes forkalkning av blodåren som svekker karveggen.
 • Punktert lunge (pneumotoraks). Smertene er stikkende, skarpe og kjennes kun på den ene siden av brystet. Kan komme som følge av slag eller skade mot brystkassen, men det trenger ikke være tilfellet. Dette sees gjerne hos unge, høye, veltrente menn når det ikke er noen skade som er utløsende faktor.
 • Blodpropp i lungene (lungeemboli). Skyldes at en blodpropp dannes i bekken eller bein, løsner og transporteres med blodet til lungene hvor den vil sette seg fast. Hvis smertene i brystet oppstår etter man har sittet stille lenge, som for eksempel ved lange flyturer, er det grunn til å mistenke dette som mulig årsak. Særlig hvis brystsmertene også følges av vanskeligheter med å puste. Her vil symptomene variere med hvor stor blodproppen som gir smertene er. P-pillebruk, røyking, operasjon, graviditet og langvarig sengeleie kan være andre risikofaktorer.

Symptomer ved smerter i brystet 

Smertene i brystet kan kjennes:

 • sviende
 • trykkende
 • dunkende
 • skjærende

Gode råd 

 • Om smertene i brystet oppleves som milde til moderate, og man har liten sannsynlighet for hjerteproblemer, kan man prøve syrenøytraliserende. Eventuelt nitroglyserin om man skulle ha dette tilgjengelig. Nitroglyserin er reseptpliktig.
 • Vedvarende stress og mas kan gi ufarlige brystsmerter. Denne typen smerter vil kjennetegnes av forverring ved avslapning. Det kan være at man ikke en gang merker disse når man er travelt opptatt med andre ting. Om du mistenker at dette kan være årsaken, bør du forsøke å roe ned tempoet så godt du kan. Dette er heldigvis sjeldent tegn på noe alvorlig, men du bør likevel ta det som en indikasjon på at stressnivået bør reduseres.

Behandling

Ved smerter i brystet vil behandlingen avhenge av hva den bakenforliggende årsaken til smertene er.

Når bør du kontakte lege ved smerter i brystet?

Lege bør kontaktes så raskt som mulig hvis smertene i brystet:

 • Varer i mer enn et par minutter.
 • Følges av vanskeligheter med å puste.
 • Oppleves som bekymringsfulle og skremmende.
 • Forverres ved fysisk aktivitet.
 • Oppstår for første gang, er akutte eller alvorlige.
 • Oppleves som sterke. 
 • Disse gjelder spesielt om du har økt risiko for hjertesykdom, som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes, er overvektig eller røyker. Les mer om konsekvenser av røyking her.
   

Kilder: Legevakthåndboken, UpToDate, Norsk Helseinformatikk, Lommelegen, Store norske leksikon.  

Les mer: