Vitusapotek
Hjerte og kar

Blodfortynnende medisin

Blodfortynnende medisin brukes for å nedsette risikoen for å få blodpropp. Det finnes flere ulike typer blodfortynnende medisiner.

Blodfortynnende medisin
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 30.11.2022

Hva er blodfortynnende medisin?

Blodfortynnende medisin virker på ulike måter for å nedsette blodets evne til å levre seg ("klumpe seg").

Ulike typer blodfortynnende medisin

Blodplatehemmende medisin

En gruppe medisiner som hemmer blodplatenes evne til å klebe seg til hverandre, og reduserer dermed risikoen for blodpropp.

Hepariner

Hepariner kan forebygge blodpropp og bryte ned blodpropp(er) som allerede har oppstått. Hepariner forsterker kroppens egen måte og hemme blodkoagulasjon (blodlevring) på. 

Enzymer

Enzymer som blodfortynnende medisin virker ved å bryte ned allerede oppståtte blodpropper. 

Andre blodfortynnende

Andre og nyere blodfortynnende medisiner motvirker blodets levring på litt andre måter enn de tradisjonelle blodfortynnende medisinene. Disse medisinene virker ved å hemme faktorer i kroppen som er en viktig del av blodkoagulasjonen eller dannelse av blodpropper.

Marevan (Vitamin K antagonist)

Marevan virker ved å motvirke effekten av vitamin K. Vitamin K er nødvendig for dannelsen av flere blodlevringsfaktorer, som er nødvendig for at blodet skal "klumpe" seg.

Tablettene doseres ut fra blodprøver hvor man måler INR (international normalized ratio), INR sier hvor mye blodlevringstiden er økt i forhold til det normale. Jo høyere INR-verdi man har, jo mer "tyntflytende" er blodet. Det er svært viktig at Marevan brukes nøyaktig slik legen har bestemt. Underdosering kan føre til blodpropp, mens overdosering kan føre til alvorlige blødninger.

Dersom du bruker Marevan er det viktig å være klar over at effekten kan påvirkes av andre medisiner, kosttilskudd, matvarer og drikke.

 • Reseptfrie smertestillende medisiner som tilhører grunnen NSAIDs, dvs. medisiner som inneholder ibuprofen, naproxen, diklofenak og acetylsalisylsyre kan øke effekten av Marevan.
 • Noskapin (mot tørrhoste), som fås kjøpt reseptfritt på apoteket kan øke effekten av Marevan.
 • Johannesurt kan redusere effekten av Marevan.
 • Matvarer som inneholder mye K-vitamin (grønne grønnsaker) kan redusere effekten av warfarin. Det beste er å ha jevnt inntak av disse matvarene.
 • Alkohol kan påvirke Marevan og store mengder alkohol over noen dager/uker kan øke INR-verdien og øke risiko for blødninger.

En rekke kosttilskudd og naturmidler kan påvirke effekten av Marevan. Spør lege eller apotek om råd før du starter opp med kosttilskudd eller naturmidler dersom du bruker Marevan.

Gode råd for deg som bruker blodfortynnende medisin

 • Det er viktig at du alltid følger legens doseringsråd. Skulle du glemme å ta medisinen en dag, må du ikke ta dobbel dose neste dag.
 • Bruker du Marevan skal hele dagsdosen tas på én gang og til samme tid hver dag, vanligvis på kvelden.
 • Opplys alltid om at du bruker blodfortynnende medisiner når du er hos leger, tannleger eller på sykehus.
 • Andre reseptpliktige og reseptfrie legemidler, naturlegemidler, kostholdstilskudd og matvarer (også alkohol) kan påvirke effekten av blodfortynnende medisiner (særlig Marevan).
 • Rådfør deg derfor med lege eller apotek hvis du skal starte eller slutte med andre medisiner, vitaminer eller kosttilskudd.
 • Vær obs på unormale blåmerker i huden, neseblødning eller blødning fra slimhinner. Dette kan være tegn på økt blødningstendens.
 • Kontakt legen din eller apotek hvis du har spørsmål eller er i tvil om riktig legemiddelbruk.
 • Les alltid pakningsvedlegget nøye.

 P.s. Hvis du bruker blodfortynnende medisiner på resept, kan du bestille disse her.


Kilder: Norsk helseinformatikk for helsepersonell og RELIS.