Vitusapotek
Medisin

Eldre og legemidler

Eldre over 65 år bruker nesten halvparten av all reseptbelagt medisin, men utgjør bare 15 % av befolkningen i dag. Ofte bruker eldre mellom fire og fem reseptbelagte medisiner daglig.

Eldre og legemidler
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 07.05.2024

Hva skjer i kroppen når du tar en medisin?

Når du tar en medisin, blir det virksomme stoffet fraktet dit i kroppen hvor det skal virke. Etter hvert bryter kroppen ned medisinen og kvitter seg med den på ulike måter. Tiden det tar fra man tar en medisin, til man får effekt og til medisinen er ute av kroppen igjen varierer veldig fra medisin til medisin.

Hva som skjer med en medisin når man tar den er viktig å vite for å finne ut blant annet hvilken dose som er optimal, hvor ofte man skal ta en medisin og hvordan man skal redusere risikoen for bivirkninger.

Utfordringer med eldre medisinbrukere

Etter hvert som kroppen blir eldre skjer en rekke fysiologiske endringer, som kan virke inn på hvordan kroppen håndterer medisiner. Eldre har ofte mange sykdommer eller plager som krever medisinering. Bruk av flere ulike medisiner samtidig øker risikoen for interaksjoner og for at bivirkninger kan oppstå.

Redusert evne til å kvitte seg med medisin

Den største forandringen som kommer med alderen er en kraftig reduksjon i kroppens evne til å bryte ned og kvitte seg med medisin. Både leverens og nyrenes kapasitet reduseres med alderen, selv om det er store individuelle variasjoner. Reduksjon i kroppens evne til å kvitte seg med medisin kan føre til for høy dose, som igjen kan føre til bivirkninger eller forgiftninger. 

Medisiner som påvirker hjernen

Medisiner som virker i hjernen kan det ta svært lang tid før en eldre kropp klarer å kvitte seg med. Dette kan resultere i ”opphopning” av medisin, som kan øke risikoen for bivirkninger. Eksempler på bivirkninger av medisin som påvirker hjernen er redusert reaksjonsevne, økt døsighet, munntørrhet og forvirring.

Flere sykdommer og plager

Eldre kan ha flere sykdommer og plager, og som følge av det gå til ulike leger. Dette kan for eksempel resultere i at eldre behandles med medisiner mye lenger enn det som var tiltenkt.

En annen utfordring hos eldre er å skille mellom bivirkninger av medisin, symptomer på sykdom og naturlige aldersforandringer. Dette kan resultere i at pasienten ender opp med å bruke flere medisiner enn strengt tatt nødvendig.

Mange medisiner samtidig

Bruk av flere medisiner samtidig kan by på en rekke utfordringer, for eksempel:

  • Økt risiko for uheldige medisinkombinasjoner (interaksjoner)
  • Økt risiko for bivirkninger
  • Økt sykelighet og dødelighet
  • Økt risiko for brukerfeil, som å glemme å ta en medisin, ta for mye medisin eller blande sammen medisiner og ta gal dose

Gode råd til eldre medisinbrukere

  • Bruk dosett! Dosett er en enkel og effektiv måte å redusere risiko for brukerfeil av medisiner. Med dosett kan du legge frem medisiner for en uke eller lengre av gangen, og holde bedre styr på om du har tatt dagens dose eller ikke.
  • Bruk hjelpemidler for å få tatt medisinen riktig. Eksempler på gode og viktige hjelpemidler er tablettdeler, tablettknuser og MedCoat for å gjøre det lettere å svelge tabletter.
  • Multidose kan være et alternativ. Multidose vil si at man får medisinen sin pakket i ferdige doser slik at det blir enklere å ta medisnen som man skal.
  • Opplever du bivirkninger eller har problemer med å ta medisinen din kan det hende det finnes enkle løsninger eller hjelpemidler, spør oss om råd i Vitusapotek.

 

Kilder: Norsk elektronisk legemiddelhåndbok, Norsk helseinformatikk for helsepersonell og Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.