Vitusapotek
Hjerte og kar

Hjertesvikt

Hjertesvikt vil si at hjertet ikke klarer å pumpe så mye blod som kroppen trenger. 50 000- 100 000 nordmenn antas å ha hjertesvikt. Forekomsten er økende med stigende alder, og man regner med at cirka 10 % av alle over 75 år har hjertesvikt.

Hjertesvikt
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 30.11.2022

Hva er hjertesvikt?

Hjertemuskelen sørger for at det pumpes nok oksygen og næringsstoffer til kroppens organer. Ved hjertesvikt er hjertemuskelen svekket, og hjertet greier ikke å pumpe nok blod slik at normal blodsirkulasjon opprettholdes.

Hjertet består av 4 kamre fordelt på høyre og venstre side. Venstre side mottar blod fra kroppen og trykket her er høyere enn på høyre side som mottar blod fra lungene. Kroppen setter selv i gang ulike prosesser for å kompensere for redusert pumpefunksjon;

 • Et eller flere hjertekamre utvides eller hjertemuskelen blir tykkere. Dette kan være gunstige prosesser i startfasen, men er skadelig på lengre sikt.
 • Blodforsyningen endres slik at oksygentilførselen til de viktigste organene prioriteres.

Hjertesvikt kan oppstå akutt, men vanligvis forekommer hjertesvikten kronisk.

Årsaker til hjertesvikt

Den vanligste årsaken til hjertesvikt er hjerteinfarkt. Et hjerteinfarkt medfører en ødeleggelse av hjertemuskelen og hjertets pumpeevne blir dermed redusert. Høyt blodtrykk over lang tid kan også være en årsak til hjertesvikt. Andre årsaker kan være feil på hjerteklaffer eller medfødt hjertefeil.

Ukontrollert diabetes, anemi, alkoholmisbruk, endret medisinbruk, høyt saltinntak og infeksjoner kan også utløse eller forverre en hjertesvikt.

Symptomer ved hjertesvikt

 • Tung pust er det vanligste symptomet ved hjertesvikt.
 • Tretthet og tiltaksløshet er også vanlige symptomer.
 • Hovne bein kan oppstå på grunn av vann i kroppen.

Ved lett hjertesvikt merkes symptomer kun ved anstrengelse. Etter hvert som sykdommen utvikler seg vil man også merke symptomer ved mindre anstrengelser og ved hvile.

Gode råd ved hjertesvikt

 • Røykestopp, se røykeslutt.
 • Unngå mye salt i maten.
 • Ha et sunt og variert kosthold med lite fett.
 • Øk inntaket av fisk.
 • Unngå store mengder alkohol (beskjedne mengder vin går fint).
 • Små og hyppige måltider er bedre enn få og store måltider.
 • Vektreduksjon anbefales ved overvekt.
 • Regelmessig fysisk aktivitet gjør at kroppen utnytter oksygenet bedre. Det er viktig at treningen er tilpasset livssituasjonen. din, så spør legen din eller en fysioterapeut om råd.

Behandling av hjertesvikt

Det finnes mange ulike medisiner som er effektive ved hjertesvikt. Som regel brukes en kombinasjon av flere typer hjertemedisiner. Medisinene bedrer symptomene og hindrer videre utvikling av sykdommen.

 • Vanndrivende medisiner reduserer mengden vann i kroppen. Hevelser vil avta og hjertets belastning reduseres. Vanndrivende medisiner kombineres ofte med andre hjertemedisiner som betablokkere og ACE-hemmere.
 • ACE-hemmere utvider blodårene ved å hemme et enzym som danner et hormon som trekker blodårene sammen (angiotensin 2). Hjertet avlastes og blodtrykket reduseres.
 • Angiotensin 2-blokkerer har en blodtrykkssenkende effekt som ligner på ACE- hemmere.
 • Betablokkere nedsetter hjertets oksygenbehov og senker blodtrykket blant annet ved å senke hjertefrekvensen og blodmengden som pumpes ut ved hvert slag. 
 • Hjerteglykosider (digitalispreparater) stammer fra blomsterarten revebjelle (Digitalis purpurea) som blant annet vokser i Norge. Digitalis styrker hjertets pumpekraft og reduserer dermed symptomene ved hjertesvikt. Det er svært viktig at du bruker digitalispreparater nøyaktig slik legen din har bestemt. Medisinen skilles sakte ut av kroppen og det er derfor vanlig med 1-2 tablettfrie dager per uke.

Det finnes også andre medisintyper som brukes ved hjertesvikt. Blodfortynnende medisiner, nitrater og/eller medisiner mot høyt kolesterol (statiner) brukes av noen.


Hvis man har resept på ovenfor nevnte medisiner, kan man bestille disse her.

Når bør du kontakte lege ved hjertesvikt?

 • Ved tung pust eller andre symptomer på hjertesvikt
 • Dersom du har hjertesvikt og opplever en tydelig forverring av symptomene
 • Dersom du har hjertesvikt og opplever en raskt vektøkning i løpet av noen få dager. Dette er et symptom på væskeansamling (ødem) i kroppen. Man ser gjerne også hevelser i beina.
 • Dersom du opplever bivirkninger av medisiner mot hjertesvikt


Kilder: Norsk elektronisk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL), rikshospitalet.no

Les mer: