Hud og hår

Hudkreft

Hudkreft er en krefttype som rammer kroppens største organ, huden. Hudkreft er en vanlig kreftform i Norge, og omfatter flere ulike hudkrefttyper. UV-stråler er den viktigste årsaken til hudkreft. Solbeskyttelse og gode solvaner er viktige forebyggende tiltak mot hudkreft.

Hudkreft

Hva er hudkreft?

Hudkreft er kreft (ukontrollert celledeling), som oppstår et eller annet sted i huden. Hudkreft deles inn i ulike typer avhengig av hvor i huden kreften oppstår. De tre vanligste hudkreftformene er føflekkreft, plateepitelkreft og basalcellekreft.

Føflekkreft

Føflekkreft er den mest alvorlige formen for hudkreft, og har den medisinske betegnelsen malignt melanom. Føflekkreft kan spre seg dersom tilstanden ikke behandles tidsnok. Derfor er det viktig å oppdage føflekkreft så tidlig som mulig. Forekomsten av føflekkreft i Norge er blant de høyeste i verden.  

Plateepitelkreft

Plateepitelkreft, også kalt spinocellulærkreft er en type hudkreft som oppstår i det øverste hudlaget vårt. Ved plateepitelkreft oppstår kreften i celletypen keratinocytter.Plateepitelkreft kan spre seg til andre deler av kroppen. En svært vanlig type hudforandring kalt solare keratoser (aktinisk keratose), kan utvikle seg videre til plateepitelkreft. Solare keratoser er derfor viktig å behandle.

Basalcellekreft

Basalcellekreft, basalcellekarsinom, basaliom eller carcinoma basocellulare er den vanligste hudkreftformen i Norge. Basalcellekreft rammer stadig flere. Basalcellekreft oppstår i basalcellelaget i overhuden. Basalcellekreft sprer seg normalt ikke til andre organer.

Hva forårsaker hudkreft?

 • Hudkreft forårsakes i hovedsak av at ubeskyttet hud får UV-stråler på seg. Både enkeltepisoder med kraftig solforbrenning og samlet solbelastning gjennom livet er av betydning for utvikling av hudkreft.
 • Gener og arv spiller også en rolle for utvikling av hudkreft. Jo lysere hudtype man har, jo mer utsatt er man for hudkreft.
 • Immundempende medisin øker risikoen for utvikling av hudkreft.

Risikofaktorer for å få hudkreft

 • Overdreven soling
 • Å bli solbrent
 • Bruk av solarium
 • Å ikke bruke solbeskyttelse
 • Lys hudtype
 • Mange føflekker

Symptomer på hudkreft

Hudkreft oppstår oftere i ansiktet og andre steder på kroppen som er mye ubeskyttet (av klær) mot solen.

 • Sår i huden som ikke gror, eller blør lett
 • Hudfortykkelse som er rødlig, klør eller gjør vondt
 • Knuter i huden som vokser og har annen farge enn resten av huden
 • Uslett som er eksemlignende, og har skorper som detter av og vokser ut igjen
 • Føflekker som endrer form eller farge, vokser, klør, blør, danner sår, har asymmetrisk form, ujevn farge eller har uklar overgang til normal hud.

Kan hudkreft forebygges?

Hudkreft er en av kreftformene som det i stor grad er mulig å forebygge.

 • Bruk solbeskyttelse! Minimum solfaktor 15, når annen fysisk solbeskyttelse ikke er hensiktsmessig.  
 • Unngå å bli solbrent. Å bli solbrent øker sjansen for å få hudkreft.
 • Unngå bruk av solarium

Behandling av hudkreft

Hudkreft behandles avhengig av hvilken type hudkreft det gjelder, om kreften har spredt seg eller ikke, generell helsetilstand og en rekke andre faktorer. Ved hudkreft er det fire behandlingsmetoder som er mest utberedt.  

Kirurgi
Hudkreft behandles hyppigst med kirurgi. Det vil si at det området av huden som er angrepet fjernes, i tillegg til et lite område rundt.

Aldara krem
Aldara er en krem som benyttes mye i behandling av basalcellekreft og plateepitelkreft.

Fotodynamisk behandling
Fotodynamisk behandling er en behandlingsform hvor en krem påsmøres aktuelt området. Kremen gjør huden mer lysømfintlig. Deretter belyser man hudområdet, slik blir i hovedsak kreftcellene ødelagt av lyset.  

Strålebehandling
Strålebehandling kan være et godt alternativ ved store svulster, og ved spredning.

Cellegift
Dersom hudkreften har spredt seg til indre organer kan det være aktuelt å bruke cellegift for å holde kreften under kontroll.

Vis solvett!

Kreftforeningens solvettregler (under) bør du alltid følge. 

 • Ta pauser fra sola – unngå å bli solbrent!
 • Bruk klær, solhatt og solbriller
 • Bruk solkrem med minimum solfaktor 15
 • Unngå solarium, det øker risikoen for føflekkreft

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom du har en mistenkelig føflekk
 • Dersom du har andre mistenkelige hudforandringer du ikke vet hva skyldes
 • Dersom du har symptomer på hudkreft, som varer i over tre uker

Kilder:
Kreftforeningen, Folkehelseinstituttet, Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer, Helsebiblioteket, Store norske leksikon, Oslo Universitetssykehus, Norsk legehåndbok, Norsk Helseinformatikk og Kreftregisteret.