Vitusapotek
Hudsykdommer og utslett

Brennkopper (impetigo)

Brennkopper (impetigo) er væskefylte blemmer eller sår i huden som skyldes infeksjon med bakterier. Brennkopper smitter lett og barn bør holdes hjemme til brennkoppene er under kontroll. Om noen i din omgangskrets har fått brennkoppper er det viktig å være nøye med håndhygienen.

Brennkopper (impetigo)
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 04.01.2023

Hva er brennkopper (impetigo)?

Brennkopper er en bakterieinfeksjon i huden som vanligvis er forårsaket av gule stafylokokker eller streptokokker. Barn rammes hyppigere av brennkopper enn voksne. Brennkoppene kan oppstå i blant annet små sår, rifter eller insektstikk, også områder med eksem er utsatt. Barn med atopisk eksem får derfor lettere brennkopper enn andre.

Hvordan arter brennkoppene seg?

Brennkopper ses oftest i ansiktet, hodebunnen og på hendene. Det finnes to typer brennkopper:

 • Vanlige brennkopper (overflatiske): starter som små blemmer som etter hvert blir væskefylte. Pusset siver ut når blemmene sprekker og det dannes en tykk gulbrun skorpe.
 • Bulløse brennkopper: gir «slappe» væskefylte blemmer som sprekker raskere og etterlater en glatt og fuktig sårflate. Sårflaten får etter hvert en tynn lysebrun skorpe. De senere årene har bulløse brennkopper blitt mer og mer vanlig.

Brennkoppene kan klø og være ømme. Man føler seg normalt ikke syk når man har brennkopper, men noen kan for eksempel få feber. Brennkopper gir normalt ikke arr.

Brennkopper eller vannkopper?

Brennkopper kan tidlig i forløpet minne noe om vannkopper, med sine små, væskefylte blemmer. Etterhvert som sykdomsforløpet skrider frem, vil brennkoppene ganske raskt sprekke og gi et karakteristisk væskefylt sår med gulbrun skorpe og rød sårbunn. Dette til forskjell fra vannkopper, hvor de væskefylte blemmene ikke sprekker like raskt, og ikke etterlater seg samme type sårskorpe.

Er du usikker på om barnet ditt har brennkopper eller vannkopper, kan det være lurt å oppsøke lege for å få riktig behandling. 

Hvordan smitter brennkopper (impetigo)?

Brennkopper er svært smittsomt, særlig mellom barn. Smitte skjer ved at sårvæske fra blemmer overføres til andre, for eksempel ved tett hudkontakt eller via gjenstander. Barnehager og skoler er spesielt utsatt for utbrudd. Det tar vanligvis 4 -10 dager fra du er smittet til blemmene oppstår.

Barn bør holdes hjemme fra barnehagen frem til brennkoppene ikke væsker lenger eller til utbruddet er så lite at det kan dekkes til med kompress/plaster.

Gode råd ved utbrudd av brennkopper

 • Vær nøye med håndhygienen, husk området under neglene. Ved håndvask må minimum vann og såpe benyttes. 
 • Tildekking av væskende brennkopper er viktig for å begrense smitte. Dette kan gjøres med sterile kompresser. 
 • Ha separate håndklær og kluter til den som er smittet; brennkopper smitter lett 
 • Småsår og stikk bør renses med desinfiserende midler, som for eksempel klorheksidin.
 • Nesebor er et vanlig tilholdsted for bakteriene som forårsaker brennkopper. Om det er hyppige tilbakefall av brennkopper i familien, kan det være nødvenig å behandle familien med en sårsalve i nesen. 

Behandling av brennkopper (impetigo)

Brennkopper behandles som regel kun med lokalbehandling:

 • Vask rammede hudområder med vanlig såpe og vann. Det er viktig å skylle med rennende vann for å fjerne såperester.
 • Løstsittende skorper kan fjernes forsiktig ved vasking, men skorper som sitter fast skal ikke fjernes.
 • Ved få og små brennkopper i et område: vask sår med klorheksidin og dekk til med kompress. Suppler eventuelt med bakteriedrepende krem/salve.
 • Ved flere brennkopper i et område: vask med klorheksidin, påsmør en bakteriedrepende krem/salve, slik som for eksempel Pyricept eller Bacimycin, og dekk til med kompress.
 • Behandlingen bør gjentas 2-3 ganger i døgnet.
 • Den som kommer i kontakt med brennkoppene må påse å ha god håndhygiene.

Ved store utbrudd eller utbrudd flere steder kan det være nødvendig å behandle brennkopper med antibiotika (tabletter eller mikstur) i tillegg til lokalbehandling. Normalt brukes en type penicillin i kurer på 7-10 dager. Det er viktig å fullføre kuren som avtalt med legen.

Kan barn med brennkopper gå i barnehagen?

Barn med brennkopper kan gå i barnehagen når sårene er under kontroll og det ikke er fare for overføring av smitte til andre barnehagebarn. Ved små sår kan sårene tildekkes med kompresser, slik at andre barn ikke kommer i kontakt med sårene. Ved større sår og områder på kroppen, bør sårene være tørre og i god tilheling før barnet vender tilbake til barnehagen.

Brennkopper hos voksne

Brennkopper hos voksne kan forekomme, selv om forekomsten er sjelden sammenlignet med hos barn. Hovedårsaken til dette er trolig at brennkopper er langt mindre smittsomt blant voksne.

Ved brennkopper hos voksne, følges samme råd til behandling og stell som til barn.

Brennkopper gravid

Brennkopper rammer som regel barn i skole- og barnehagealder, men voksne kan også bli smittet, det samme gjelder gravide. Brennkopper er ikke farlig, og er du gravid med brennkopper, behandles disse som regel lokalt med rens og Pyrisept salve eller Bacimycin salve, som begge kan brukes av gravide.  

Når bør du kontakte lege ved brennkopper (impetigo)?

 • Dersom utslettet sprer seg.
 • Dersom du har blemmer flere steder.
 • Dersom du har brukt antibiotika mot brennkopper i 4 døgn og ikke har merket noe bedring.
 • Dersom utslettet ikke har tørket inn etter at behandlingen er fullført.


Kilder: Folkehelseinstituttet, Norsk helseinformatikk for helsepersonell, Norsk elektronisk legehåndbok og Helsebiblioteket.

Les mer: