Vitusapotek
Hud og hår

Vannkopper

Vannkopper er en veldig smittsom virusinfeksjon som kjennetegnes ved feber, kløe og væskefylte blemmer. Sykdommen smitter ved dråpesmitte, og normalt rammes barn under 10 år. Voksne som ikke har hatt sykdommen i barneårene kan også rammes, dette er mindre vanlig og de blir ofte svært syke.

Vannkopper

Hva er vannkopper?

Vannkopper er en virussykdom forårsaket av Varicella-Zosterviruset. Typiske kjennetegn ved sykdommen er feber, kløende utslett og blemmer fylt med væske. Vannkopper er en av de vanligste barnesykdommene, og rammer som regel barn under 10 år.

Vannkopper er en svært smittsom sykdom, og smitter lett via dråpesmitte. Man er smittsom fra 2 dager før utbrudd, så lenge det oppstår nye utslett, og helt frem til skorpedannelse på utslettene og de væskefylte blemmene. Dette inntrer etter ca. 5 dager.

Viruset smitter via både dråpesmitte og via kontaktsmitte. Dråpesmitte betyr at virusets finnes i pasientens spytt, og smitter via små spyttdråper som spres utover når man hoster og nyser. Kontaktsmitte vil si at viruset kan overføres ved direkte kontakt med virus på den syke. Selve blemmene er en stor smittekilde, da væsken inne i blemmene inneholder store mengder virus. Som regel smittes man ved at viruset finner veien fra spytt eller væsken i blemmene og inn i kroppen via slimhinnene i luftveien.

Sykdomsforløpet ved vannkopper

Sykdomsforløpet kan variere noe. Tiden det tar fra barnet er smittet til utbrudd av sykdommen er normalt mellom 14-16 dager, men kan variere mellom 10-21 dager. Som regel oppleves feber som første sykdomstegn, som deretter utvikler seg til væskefylte blemmer og kløende utslett etter 1-2 dager. Dette utslettet startet typisk i hodebunnen og i ansiktet, med spredning videre til kroppen. Man kan observere en liten rød flekk, etter noen timer vil denne utvikle seg til en liten væskefylt blemme. Denne blemmen vil etter noen dager danne en skorpe, normalt etter ca 5 dager, og denne skorpen faller til slutt av. Disse blemmene klør ofte veldig mye, og det kan være utfordrende å forhindre små barn fra å klø. Antallet flekker kan variere fra få til mange og de kan ha stor variasjon i utviklingen. Utslettet kan også forekomme i slimhinner og man ser ofte utslett i munnen. Man får som regel ikke arr av utslettet, med mindre blemmene blir betente.

Lette sykdomsforløp kan vare i 5-6 dager. Man er smittefarlig så lenge man får nye blemmer, når alle blemmene er tørre og dekket av skorper er smittefaren over. Anslagsvis 10-20% av som har vannkopper, får helvetesild (herpes zoster) senere i livet. Dette skyldes at varicella-viruset reaktiveres i en nerveknute. Man får da utslett med kløe og brennende smerter.

Vær oppmerksom på at enkelte kan ha, eller ha hatt, vannkopper selv om de karakteristiske symptomene som kløe og blemmer har uteblitt.

Utsatte pasientgrupper

Vannkopper er normalt en mild og ufarlig sykdom hos de fleste friske barn. Barn med redusert immunforsvar kan imidlertid rammes i mer alvorlig grad. Ungdom og voksne som utvikler vannkopper i ung/voksen alder, kan også oppleve et mer alvorlig sykdomsforløp, og kan, i sjeldne tilfeller, utvikle lungebetennelse og hjernebetennelse. Vannkopper kan føre til alvorlig sykdom hos gravide og pasienter med redusert immunforsvar.

Behandling av vannkopper

Ved feber og smerte, anbefales paracetamol. Ibux og andre medisiner som inneholder ibuprofen, skal ikke brukes ved vannkopper.

Kløedempende og kjølende preparater demper ubehaget og minsker kløen ved vannkopper. Forsøk en mousse, sinkspray eller sinkliniment. Disse virker avkjølende og kløestillende, samtidig som de kan fremmer helingsprosessen.

Vær oppmerksom på at sinkliniment kan virke uttørkende på huden. Bruk eventuelt en god fuktighetskrem i tillegg. Væskefylte blemmer som er betente kan behandles med sårsalve, og dekkes til med bandasjer. 

Personer med nedsatt immunforsvar, kan ha behov for behandling med antivirale medisiner, det vil si medisiner som hemmer dannelsen av viruset i kroppen. De antivirale medisinene fungerer bedre jo tidligere de tas, så det er viktig å kontakte lege raskt hvis du har nedsatt immunforsvar. Det finnes også en vaksine mot vannkopper som kan vurderes til utsatte pasientgrupper, for eksempel hvis du planlegger en graviditet og ikke har hatt vannkopper tidligere. Denne må tas før du blir gravid.

Må barnet være hjemme fra skole og barnehage?

Ved vannkopper er barnet smittsomt frem til de væskefylte blemmene tørker og det dannes skorpe, og barnet bør holdes hjemme fra skole og barnehage i denne perioden. Vanligvis tar dette 5-7 dager. Har barnet feber i tillegg, må det holdes hjemme frem til det er feberfritt.

Når bør du kontakte lege?

  • Personer med nedsatt immunforsvar kan ha behov for behandling med antivirale medisiner, og bør derfor oppsøke lege ved mistanke om vannkoppsmitte. Vaksine mot vannkopper kan også vurderes av legen til utsatte pasientgrupper.
  • Gravide som ikke har hatt vannkopper tidligere og ikke er vaksinert må ta kontakt med lege raskt dersom de utsettes for vannkoppesmitte.
  • Kreftsyke som behandles med cellegift har nedsatt immunforsvar, skal alltid kontakte lege hvis de ikke har hatt sykdommen og omgås personer med vannkopper.

Ved dårlig allmenntilstand og høy feber i flere døgn bør også lege kontaktes, og ved symptomer som kraftig hodepine, nakkestivhet og oppkast.

Kilder:

Norsk legemiddelhandbok, Norsk helseinformatikk, Felleskatalogen, Folkehelseinstituttet, Helsebiblioteket/BMJ Best practice.

Sist oppdatert: August 2019

Les mer: