Hud og hår

Vannkopper

Vannkopper er en virusinfeksjon som kjennetegnes ved feber, kløe og væskefylte blemmer. Sykdommen smitter ved dråpesmitte, og normalt rammes barn under 10 år.

Vannkopper

Hva er vannkopper?

Vannkopper er en virussykdom forårsaket av Varicella-Zosterviruset. Typiske kjennetegn ved sykdommen er feber, kløende utslett og blemmer fylt med væske. Vannkopper er en av de vanligste barnesykdommene, og rammer som regel barn under 10 år.

Vannkopper er en svært smittsom sykdom, og smitter lett via dråpesmitte. Man er smittsom fra 2 dager før utbrudd, så lenge det oppstår nye utslett, og helt frem til skorpedannelse på utslettene og de væskefylte blemmene. Dette inntrer etter ca. 5 dager.

Sykdomsforløpet ved vannkopper

Sykdomsforløpet kan variere noe. Tiden det tar fra barnet er smittet til utbrudd av sykdommen er normalt mellom 14-16 dager. Som regel oppleves feber som første sykdomstegn, som deretter utvikler seg til væskefylte blemmer og kløende utslett etter 1-2 dager. Etter ca. 5 dager dannes det vanligvis skorpe på blemmene, og sykdommen er på vei tilbake.

Væskefylte blemmer og kløende utslett kan forekomme over hele kroppen, i ansiktet, hodebunnen og på slimhinner i munn og underliv. Som regel rammes ansikt og hodebunn først, for deretter å spres videre til resten av kroppen. Sykdommen utvikler seg raskt, fra små, røde prikker, til utslett og væskefylte blemmer i løpet av noen timer.

Vær oppmerksom på at enkelte kan ha, eller ha hatt, vannkopper selv om de karakteristiske symptomene som kløe og blemmer har uteblitt.

Utsatte pasientgrupper

Vannkopper er normalt en mild og ufarlig sykdom hos de fleste friske barn. Barn med redusert immunforsvar kan imidlertid rammes i mer alvorlig grad. Ungdom og voksne som utvikler vannkopper i ung/voksen alder, kan også oppleve et mer alvorlig sykdomsforløp, og kan, i sjeldne tilfeller, utvikle lungebetennelse og hjernebetennelse. Vannkopper kan føre til alvorlig sykdom hos gravide og pasienter med redusert immunforsvar.

Behandling av vannkopper

Ved feber og smerte, anbefales paracetamol. Ibux og andre medisiner som inneholder ibuprofen, skal ikke brukes ved vannkopper.

Kløedempende og kjølende preparater demper ubehaget og minsker kløen ved vannkopper. Forsøk en mousse, sinkspray eller sinkliniment. Disse virker avkjølende og kløestillende, samtidig som de kan fremmer helingsprosessen.

Vær oppmerksom på at sinkliniment kan virke uttørkende på huden. Bruk eventuelt en god fuktighetskrem i tillegg. 

Personer med nedsatt immunforsvar, kan ha behov for behandling med antivirale medisiner, det vil si medisiner som hemmer dannelsen av viruset i kroppen. Det finnes også en vaksine mot vannkopper som kan vurderes til utsatte pasientgrupper.

Må barnet være hjemme fra skole og barnehage?

Ved vannkopper er barnet smittsomt frem til de væskefylte blemmene tørker og det dannes skorpe, og barnet bør holdes hjemme fra skole og barnehage i denne perioden. Vanligvis tar dette 5-7 dager. Har barnet feber i tillegg, må det holdes hjemme frem til det er feberfritt.

Når bør du kontakte lege?

  • Personer med nedsatt immunforsvar kan ha behov for behandling med antivirale medisiner, og bør derfor oppsøke lege ved mistanke om vannkoppsmitte. Vaksine mot vannkopper kan også vurderes av legen til utsatte pasientgrupper.
  • Gravide som ikke har hatt vannkopper tidligere og ikke er vaksinert må ta kontakt med lege raskt dersom de utsettes for vannkoppesmitte.
  • Ved høy feber og svært redusert allmenntilstand.

Kilder:

Norsk legemiddelhandbok, Norsk helseinformatikk, Felleskatalogen

Sist oppdatert: Juni 2019

Les mer: